Milstolpe nådd för Archer

Pjäs nummer 24 på plats i Boden

År av förberedelser, planering och genomförande kunde under veckan slutligen knytas samman. Den 24:e och sista Archerpjäsen har kontrollskjutits och levererats till Försvarsmakten och Artilleriregementet. Krigsförbanden 91:a och 92:a artilleribataljon är därmed kompletta vad avser artilleripjäser.

I strålande skolsken nåddes man av den krutlukt som spridit sig på Boden Södra skjutfält efter att den 24:e och sista Archerpjäsen dundrat fram. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Chefen för Artilleriregementet överste Jonas Lotsne tillsammans med general Mikael Frisell från FMV och Lena Gillström VD BEA System. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Leveranskontrollerna med artillerisystemet avslutades under torsdagen med en förevisning för inbjudna gäster och delar av personalen på Artilleriregementet. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Chefen för 91:a artilleribataljonen Johan Magnusson är av förståeliga skäl nöjd med leveransen av den sista pjäsen. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Archer uppställd på Artilleriregementets kaserngård. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Major Björn Isaksson var under projektets planeringsfas projektledare och har därmed varit högst involverad i att pjäserna nu finns på förbandet. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

I strålande solsken nåddes man av den krutlukt som spridit sig på Boden Södra skjutfält efter att den 24:e och sista Archerpjäsen dundrat fram.
Tillsammans med Försvarets materielverk kontrollsköt Artilleriregementet därmed den sista Archerpjäsen som industrin i form av BAE System under årens gång har levererat. Historiken kring artillerisystemet Archer är lång och stundtals brokig, vilket gör dagens överlämning än mer viktig.
– Idag är en fantastisk dag, solen skiner över Artilleriregementet och Archer. Det goda samarbetet mellan Försvarsmakten, FMV och industrin har idag resulterat i att vi har världens bästa artillerisystem, sa Lena Gillström, VD BAE System.

Att de 24 pjäserna är efterlängtade på förbandet råder det ingen tvekan om. Överstelöjtnant Johan Magnusson är chef för 91:a artilleribataljon, en av två bataljoner som nu har tillgång till full kapacitet av systemet.
– Det är också ett kvitto på långsiktig strävan att skapa användbara och tillgängliga krigsförband som kan möta dagens och framtidens hot och utmaningar.

Starkt team

Under veckan har pjäser testats, kontrollerats och slutligen visats upp under torsdagens förevisning där förutom personal från A 9 även besökare från industrin och FMV deltog. Samtliga av dessa komponenter är oerhört viktiga för projektet Archer.  Betydelsefulla individer kopplat till projektet med att införskaffa Archer är många. En av dessa är Artilleriregementets Björn Isaksson. Under förhandlingar och framtagande av systemet var Björn projektledare för Artilleriregementets räkning. Att ha varit med från allra första början till att idag, den 30:e augusti 2018, kunna bevittna en skjutning med den 24:e pjäsen i ordningen är av förståeliga skäl stort.
– Tidigare har vi kunnat utbilda 91:a artilleribataljon, nu kan vi i och med detta fortsätta även med 92:a artilleribataljon vilket såklart är riktigt kul. Det är en härlig känsla att äntligen ha alla pjäser på plats.

Framtiden ser ljus ut för artilleriet i Sverige. Försvarsmakten kommer att fortsätta samarbetet med FMV och därmed anförskaffa ytterligare tolv pjäser. Pjäser som kommer sättas i materielreserv men som också snabbt kan omsättas till operativa förband om så beslutas. Artilleriregementet kommer likt tidigare att stötta FMV med leveranskontroller och skjutningar.