”Steget mot reservofficer kändes naturligt”

Den anpassade reservofficersutbildningen vänder sig mot de som har tidigare militär erfarenhet och vill bli specialistofficerare. Utbildningen är uppdelad på två kurser, AROK 1 och AROK 2. Kurserna är på tio veckor vardera och genomförs under två somrar.

Kadetterna på den anpassade reservofficerskursen, AROK1, lär av varandra. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Per Larsson släpper inte taget om Försvarsmakten. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Elevledda lektioner ger snabba svar på vad som fungerar i instruktörsrollen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– Det är ett bra koncept som passar mig i den livssituation jag är i, säger Per Larsson från Stockholm, som är en av 16 kadetter som går den första kursen på Militärhögskolan i Halmstad.

Per Larsson gjorde sin värnpliktsutbildning på Amfibieregementet (Amf 1) 2007-2008 och har sedan dess aldrig riktigt kunnat släppa Försvarsmakten. Under fem år var han tidvis anställd soldat på Amf 1.
– Det var något jag trivdes med, men jag vill utvecklas inom det militära, så steget mot reservofficer kändes naturligt.

Till vardags är Per Larsson statsvetare och arbetar som utredare inom civilt försvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
– Det som håller kvar mig i Försvarsmakten är kamratskapet och känslan av att vara delaktig i ett större syfte. Att jag ställer upp för nationen och samhället. Sen är det förstås en härlig variation från det vanliga jobbet att komma utomhus och göra något fysiskt.

Utvecklande variation

De 16 kadetterna har kommit till AROK1 med olika bakgrunder. Vissa har hunnit med fyra utlandmissioner, medan andra närmast kommer från den militära grundutbildningen. Åldern på kadetterna varierar mellan 20-45 år.
– Det är förstås inte lätt att hitta en nivå på varje lektion som passar alla då, med det vägs upp av att vi kan dra nytta av varandras olika erfarenheter och att vi har så roligt ihop. Lärarna är också väldigt engagerade, förklarar Per Larsson.

Redan första veckan fick kadetterna genomföra en UGL - Utveckling av grupp och ledare, där de genom upplevelsebaserad inlärning fick uppleva hur en grupp utvecklas och mognar över tiden och vad som händer i gruppen under utvecklingens gång.

– Att utbildningen startade med en UGL var väldigt bra, säger Nils Walker. Vi kom snabbt nära varandra i gruppen och vi har haft en fantastisk stämning här sedan dess. Om vi alla varit lika och haft samma bakgrund hade det nog blivit enformigt och helt klart mindre utvecklande.

Nils Walkers plan för lektionen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Nils Walker har en bakgrund som mekskyttesoldat och stridssjukvårdare på P 7. Han läser ekonomi i Köpenhamn, men när han fick höra om AROU via kompisar sökte han. Ekonomistudierna i Köpenhamn fortsätter i september, men idag håller han utbildning i handhavande av AK5C för sina kurskamrater.

– Det känns bra att leda en lektion själv. Det är första gången jag gör det, och redan nu kan jag konstatera att en plan och ett genomförande är två helt olika saker, skrattar Nils Walker.

– Att ha elevledda lektioner är väldigt nyttigt, tycker Per Larsson. Vi lär oss snabbt vad som funkar och inte funkar i rollen som instruktörer.

– Det här är ett fint sätt att spendera sommaren, säger Nils Walker. Vi är ett gott gäng och hittar på kul saker efter utbildningsdagen är slut. Ikväll blir det nog en tur ett Tylösand. Det har blivet några turer dit med det här vädret vi har!