Nya fänrikar från 223:e kursen färdiga för leverans

Det är en stor dag idag för Försvarsmakten! Kadetterna i den 223:e kursen har under veckan formellt avslutat sina studier vid Försvarshögskolans officersprogram. I och med dagens avslutningsceremoni i närvaro av överbefälhavaren lämnar de nu efter tre år Militärhögskolan Karlberg (MHS K) med en yrkesexamen med fänriks grad.

223:e kursen lämnar efter tre år Militärhögskolan Karlberg som fänrikar. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Före detta kadetter, numera fänrikar. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
En känslosam dag, för nyblivna kadetter och för anhöriga. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

− Jag är glad och stolt att idag kunna överlämna 89 fänrikar till Försvarsmaktens olika förband, centra och skolor! Att få bidra till leverans av nya chefer i Försvarsmakten är en helt avgörande faktor nu när vi bygger ett starkare försvar, säger chefen för Militärhögskolan Karlberg, kommendör Anna-Karin Broth.

Många delar av Försvarsmakten får nu ett efterlängtat tillskott av unga, välutbildade och motiverade fänrikar. Den gemensamma utbildning som Militärhögskolan bedriver tillsammans med Försvarshögskolan ger kadetterna en akademisk utbildning med inslag av beprövad erfarenhet. Allt för att de ska vara väl förberedda för de uppgifter som möter dem som chefer på olika nivåer när de kommer till sina hemförband.

Under studietiden har kadetterna varvat krigsvetenskap, ledarskap och taktik med flera akademiska ämnen och praktiska moment. De har seglat med HMS Gladan, hoppat fallskärm eller bestigit Kebnekaise inom ramen för ledarskap och ökad självkännedom. Även truppföring, fysisk träning, fältövningar och vinterutbildning i Arvidsjaur har varit delar i den breda professionsutvecklingen. Här på Campus Karlberg har kadetterna i den 223:e kursen, eller som det heter här på skolan, 223.qrzn, också som traditionen bjuder haft inslag av gamla kadettraditioner, ceremonier och baler.

Utöver de 89 närvarande finns ytterligare elva färska fänrikar som också har varit en del av den 223:e kursen, men som inte kunde vara på plats under dagen. Dessa elva har genomgått pilotutbildning och befinner sig på Flygskolan i Linköping där de under gårdagen hade sin vingceremoni, som innebär att de är färdiga piloter.

− Vi har lagt mycket tid på att utveckla kadettens militära förmåga och på deras individ- och professionsutveckling och min bedömning är att vi har lyckats riktigt bra. Det är fantastiskt roligt att på detta sätt få utgöra en så aktiv del i Försvarsmaktens personalutveckling. Jag önskar Försvarsmaktens senaste tillskott av nya chefer varmt lycka till ute på förbanden, säger Anna-Karin Broth.