Mot ett utvecklande ledarskap

Drygt 50 blivande reservofficerare är i full gång med sin utbildning på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Hälften gör sin andra och sista utbildningsperiod om tio veckor på den anpassade reservofficersutbildningen (AROU). Gemensamt för alla är att de efter avslutad utbildning har tagit steget från manskap till befäl med ett utvecklande ledarskap som ledstjärna.

Kadett Ignacio Lopez (Anpassad reservofficerskurs 2, AROK 2) agerar för dagen övnings- och skjutledare under en ”avrostningsövning” och återkopplar träffbilden för kadett Mattias Vrede. Idag är det fokus på en samlad träffbild utan tidskrav. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Cerise Bauer, anpassad reservofficerskurs 1 (AROK 1), tyckte att det var lite ovant att vara ensam ett helt dygn under kursen Ledarskap och självkännedom utan sociala kontakter och intryck från till exempel dator eller TV. Det var ändå ett välkommet avbrott efter intensivt umgänge under kursen Utveckling Grupp Ledarskap. Foto: Niklas Wessman/Försvarsmakten
Kadett Tobias Kronberg(Anpassad reservofficerskurs 2, AROK 2), agerar instruktör och leder sina kurskamrater runt en patrullslinga för att träna säker vapenhantering under och över hinder inför fortsatta skjutövningar. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Osäkert fiendeläge råder under patrullslingan. Det gäller att vara beredd på allt. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Osäkert fiendeläge råder under patrullslingan. Ålning kan därför vara att föredra. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Över hinder med vapen är inte alltid lätt. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmaktenl
Kadett Lovisa Asklöf gillar utmaningen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Övningsledare kadett Mattias Roth hjälper kurskamrat att justera den liggande skjutställningen på 30- metersbanan. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Övningsledare kadett Mattias Roth diskuterar kadett Maria Anderssons träffbild framme vid måltavlan. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Övningsledare kadett Ignacio Lopez övervakar skjutningen på 100-metersbanan. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Petter Martinsson agerar biträdande övningsledare/instruktör och ger återkoppling till sina kurskamrater i en positiv anda. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
God stämning på skjutbanan när kadett Tobias Kronberg agerar biträdande övningsledare/instruktör och stämmer av hur det går för kurskamraten Maria Andersson på 100-metersbanan. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Nu lär sig kadetterna att leda och utbilda andra genom att agera föredöme, visa personlig omtanke, inspirera och motivera andra människor såväl i utbildningssituationer som i ”skarp” verksamhet, förklarar Wilas Wihlstrand, genomförandechef för reservofficersutbildning på MHS H. Både att truppföra och att trupputbilda innebär att utöva ledarskap.

Första steget – att lära känna och leda sig själv

De kadetter som nyligen påbörjade både den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) och reservofficersutbildningen (ROU) har startat sin väg mot ett utvecklande ledarskap genom att först lära känna sig själva och sina drivkrafter bättre under ett ensamdygn i fält i lugn och ro, men också reflektera över personliga värderingar i förhållande till Försvarsmaktens värdegrund i kursen Ledarskap och självkännedom (LoS), både enskilt och tillsammans med andra kurskamrater. Kadetterna har också, genom kursen Utveckling Grupp Ledarskap (UGL), hunnit skaffa sig grundläggande kunskaper om hur grupper fungerar och vilka processer i en grupp som kan påverka ledarskapet.
– Att ”se sig själv i spegeln” var inte så farligt eftersom jag anser själv att jag har god självinsikt sedan tidigare, berättar kadett Cerise Bauer på den anpassade reservofficerskursen (AROK 1). Det är intressant att få andras syn på mig och det är också intressant att se hur grupprocesser fungerar kopplat till den teori som finns och hur effektiv en grupp kan vara.

Andra steget – agera ledare med återkoppling från omgivningen

Andraårseleverna på AROU har precis lagt den teoretiska grunden i utvecklande ledarskap (UL) under en tredagarskurs. De har bland annat fått personlig återkoppling från omgivningen hur de uppfattas i sitt ledarskap.
– Utbildningen var mycket nyttig, konstaterar kadett Ignacio Lopez. Det var roligt att få veta att mitt ledarskap uppskattas av andra. Det motiverar mig att ge det där lilla extra för att fortsätta utvecklas!

Inspirera till fortsatt utveckling

Ett av målen med att tillämpa det utvecklande ledarskapet i en utbildningssituation är just att skapa motivation hos eleverna att vilja fortsätta utvecklas. Ignacio får direkt möjlighet att omsätta teori i praktik när han direkt efter UL-kursen får agera övnings- och skjutledare under en ”avrostningsövning” på skjutbanan med kurskamraterna:
– För mig är det viktigt att alla har en bra känsla när skjutpasset är genomfört och har hittat ett tempo som man känner att man klarar av när det kanske är första skjutpasset på ett år. Vissa går redan in i det med bra känsla medan andra behöver mer stöd av mig och mina biträdande övningsledare för att nå dit. Utmaningen är att anpassa skjutpasset till truppen där det finns skiftande förkunskaper och erfarenhet.

Kadetterna har fått mycket ny kunskap till livs under UL-kursen och mycket ska smältas. Kurskamraterna Petter Martinsson och Tobias Kronberg funderar också hur de ska tillämpa det utvecklande ledarskapet, bland annat som biträdande övningsledare och instruktörer på skjutbanan.
– I en militär kontext kan det bli lite hård och allvarlig atmosfär, förklarar Petter Martinsson. Jag bjuder på ett skratt ibland för att avdramatisera när det passar. Det ska vara kul att lära sig nya saker!
– Jag försöker att hitta och lyfta fram förebilder och goda exempel istället för att hacka ner på fel, om det inte är rent säkerhetsmässiga brister som måste rättas till förstås. En utmaning för mig är att utbilda de som kan lika mycket eller mer än mig. Det kan göra mig lite osäker, men jag försöker tänka att jag kanske kan ge en ny infallsvinkel i alla fall, säger Tobias Kronberg. Alla kan lära något av alla!