Amerikanska ammunitionsröjare besökte Sverige och Swedec

En delegation med amerikanska kollegor inom området ammunitions- och minröjning (EOD) besökte Sverige en vecka i början av juni. Två av dessa dagar hade Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, äran att få utbyta kunskaper och nätverka med dem. De elva amerikanerna anlände till Eksjö garnison med helikopter.

Elva amerikanare från US Navtech EOD anlände till Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum med helikopter. Foto: Monica Sandsvik-Svensson/Försvarsmakten
Ammunitionsröjare från US Navtech EOD. Foto: Monica Sandsvik-Svensson/Försvarsmakten
Delegationen från US Navtech EOD tillsammans med sina svenska värdar. Foto: Monica Sandsvik-Svensson/Försvarsmakten
Garfield Shealy höll i en förevisning i deras dataprogram för ammunitions- och minröjning. Foto: Monica Sandsvik-Svensson/Försvarsmakten

Besökarna från US Navtech EOD, har sin hemvist i delstaten Maryland i östra USA och deltagarna bestod inte endast av ammunitionsröjare utan även av administratörer, metod- och teknikutvecklare inom EOD-området. Besöket grundar sig i ett bilateralt samarbetsavtal mellan Sverige och USA som undertecknades 2014. Avtalet innebär ett omfattande informationsutbyte specifikt inom EOD-området.

Fulltecknat schema under en vecka

Amerikanerna har tidigare i veckan besökt Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Försvarets materielverk, FMV och andra enheter inom Försvarsmakten. Mathias Lindgren, från Försvarets materielverk är huvudansvarig för besöket. De avslutar sitt besök på Swedec i Eksjö.

Kompetenscentrumet i Eksjö är en självklar verksamhet att besöka

Vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum är det överstelöjtnant Fredrik Johnsson som är värd och han har planerat programmet.
– Samarbeta över nationsgränserna är otroligt viktigt. I grund och botten delar vi samma problembild, men vi arbetar på lite olika sätt för att finna lösningar, påpekar Fredrik Johnsson.
– I de diskussioner vi haft med våra amerikanska kollegor är det tydligt att vi har både information och kunskap inom områden där vi kompletterar varandra. Både kompetens och materiella förutsättningar vid Swedec är helt unika och står sig gott i en internationell jämförelse, något som vi bör vara stolta över.
– Utifrån samarbetsavtalet har vi identifierat tre delområden för ett fördjupat informationsutbyte mellan Swedec och vår amerikanska motsvarighet, förklarar Fredrik Johnsson: Teknisk information om ammunition och hur den bör röjas, tekniska underrättelser för improviserat tillverkade bomber och terror-relaterade hot och utveckling, tester, anskaffning samt användning av EOD-specifik materiel.

Redo för fördjupat samarbete

Det har gått närmare fyra år sedan avtalet tecknades och samarbetet har funnit sin form och båda länderna känner sig redo för ett fördjupat samarbete. Ett viktigt steg är att dela med sig av den information respektive land har i sina informationssystem (ammunitions- och minröjningsdatabaser).
Garfield Shealy höll under torsdagen en förevisning av det amerikanska informationssystemet för all intresserad personal inom garnisonen. Han förklarade att systemen har många likheter när det gäller uppbyggnad, men innehållsmässigt finns det mycket vi kan lära av varandra.
– Jag är imponerad av verksamheten och anläggningarna jag fått se under de här två dagarna och jag hoppas vi kan utveckla samarbetet och ses snart igen, avslutade Garfield Shealy.