Taktisk träning i högt tempo

Brigadstridsledningsövningen, Brigstri 18, är nu inne på tredje dygnet och de deltagande bataljonernas staber har fullt fokus på att lösa sina uppgifter i det nationella scenario som spelas upp.
– Det här är en jättebra övning för bataljonsstaberna. Den ger effektiv träning i ett högintensivt scenario med fokus på beslutsfattning, stabsmetodik och taktik, berättar major Fredrik Carlsson, stabschef på 42:a pansarbataljonen från Skaraborgs regemente, P 4.

Från vänster; Jenny Landberg operationschef, Fredrik Carlsson, stabschef och Linda Kits, sambandschef, planerar nästa uppgift för 42:a pansarbataljonen.
Från vänster; Jenny Landberg operationschef, Fredrik Carlsson, stabschef och Linda Kits, sambandschef, planerar nästa uppgift för 42:a pansarbataljonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Major Krister Pettersson, biträdande övningsledare och planeringsansvarig för Brigstri 18.
Major Krister Pettersson, biträdande övningsledare och planeringsansvarig för Brigstri 18. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Brigstri är höjdpunkten i utbildningen mot befattning i bataljonsstab” säger löjtnant Niklas Moberg från Skaraborg regemente, P 4.
”Brigstri är höjdpunkten i utbildningen mot befattning i bataljonsstab” säger löjtnant Niklas Moberg från Skaraborg regemente, P 4. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Det övergripande målet med övningen är att träna bataljonsstaber i rutiner i ledning, stabstjänst, stridsteknik och taktik, här syns personalen i 42:a pansarbataljonens stridsledningscentral under arbete.
Det övergripande målet med övningen är att träna bataljonsstaber i rutiner i ledning, stabstjänst, stridsteknik och taktik, här syns personalen i 42:a pansarbataljonens stridsledningscentral under arbete. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Årets Brigadstridsledningsövning som har cirka 850 deltagare från 18 förband har planerats och leds av Markstridsskolan, är ett viktigt steg i utvecklingen av armén, brigadförmågan och att leda arméns förband i fält. Den är också ett viktigt steg mot den stora Nato-övningen Trident Juncture som genomförs i Norge i oktober-november 2018.

Effektiv ledningsträning

I övningen ingår inga riktiga förband ute på stridsfältet, dessa förband spelas istället fiktivt i ett nationellt scenario där Sverige angrips av en motståndare. Det övergripande målet med övningen är att träna bataljonsstaber i rutiner i ledning, stabstjänst, stridsteknik och taktik. Andra brigadstaben från Skaraborgs regemente utgör högre chef under övningen.
– En övning där endast staber ingår är ett effektivt sätt att fokusera på hur man leder och styr arméns förband i strid, säger major Krister Pettersson, biträdande övningsledare och planeringsansvarig för årets Brigstri.

Praktisk träning för officerare under utbildning

Under Brigstri 18 deltar även eleverna som nu går utbildningen Taktisk kurs armén, TakA, vid Markstridsskolan, en utbildning som är inriktad både mot kompanichefsrollen och en befattning i bataljonsstab. En av eleverna är löjtnant Niklas Moberg från Skaraborgs regemente.
– En fördel med Brigstri är att förbanden är spelade, det innebär att tempot blir högre och vi får bra träning i taktik, metoder, stridsteknik och stabsarbete under tidspress. Vi får också mindre begränsningar i hur vi kan nyttja terrängen, säger Niklas Moberg.

"Höjdpunkten"

– Sedan tycker jag att utbildningstrappan i bataljonsmedlemsdelen under TakA är mycket bra upplagd, Steg för steg från den teoretiska delen med taktik och planering har vi sedan gått vidare till övningar i Ledningsträningsanläggningen, LTA, innan vi nu tar tredje steget in i Brigstri, som jag tycker är den verkliga höjdpunkten. Jag får känslan av att Brigstri är examinationen där vi pröva allt vi lärt oss hittills för en befattning i bataljonsstab, berättar Niklas Moberg.

Brigstri tar nu fart över helgen då bataljonsstaberna ställs inför nya utmaningar när fientliga trupper landstiger och luftlandsätts i det område som Andra brigadens förband ska försvara.