Årets Brigadstridsledningsövning, Brigstri 18, är en nationell ledningsträningsövning för bataljonsstaber och genomförs 2-7 maj i området kring Skövde garnison och Skövde övningsfält.

Övningen planeras och leds av Markstridsskolan och har som huvudsyfte att öka förmågan att kunna lösa stridsuppgifter i brigads ram.

Övningen är ett viktigt steg i utvecklingen av brigadförmågan i armén. Den är också ett viktigt steg mot den stora Nato-övningen Trident Juncture som genomförs i Norge i oktober-november 2018.

Det övergripande målet är att träna bataljonsstaber i rutiner i ledning, stabstjänst, stridsteknik och taktik.

Övningen innebär en hög närvaro av militära förband i och omkring Skövde garnison och Skövde övningsfält.

Kontakt

Biträdande övningsledare:
Major Krister Pettersson, Markstridsskolan
0500-46 50 00(vx)
Kommunikatör:
Mats Carlsson, Markstridsskolan
070-326 84 06
mats.carlsson@mil.se