Ammunitionsröjare och blåljuspersonal gör sig redo

Övningsbomberna är byggda och sista planeringen är snart klar inför årets
ammunitionsröjningsövning Swedec EOD Exercise 2018 (SEE-18). Ammunitionsröjare och blåljuspersonal gör sig redo för övningen som startar den 2 maj och pågår under en och en halv vecka i Eksjö, Nässjö och Oskarshamn.

Swedec EOD Exercise. Major Tomas Wikström, planeringsansvarig kommendörkapten Fredrik Peedu, övningsledare för SEE-
18.
Swedec EOD Exercise. Major Tomas Wikström, planeringsansvarig kommendörkapten Fredrik Peedu, övningsledare för SEE-
18.
Major Tomas Wikström, planeringsansvarig, och kommendörkapten Fredrik Peedu, övningsledare för SEE-18. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Sofie Stigsson, chef för verksamhetsstöd har precis fått leveransen av skyltdockor, i famnen har hon en skyltdocka föreställande en bebis. Dockan ska vara del i den demonstration som riksmedia
bjudit in till under övningen.
Sofie Stigsson, chef för verksamhetsstöd har precis fått leveransen av skyltdockor, i famnen har hon en skyltdocka föreställande en bebis. Dockan ska vara del i den demonstration som riksmedia bjudit in till under övningen. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Planering inför övningen SEE -18.
En planeringsträff i ordersalen hos Swedec inför årets SEE-18. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

200 deltagare från Försvarsmakten, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt lokal polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård deltar i övningen.

Cirka 150 övningsmoment kommer att genomföras på de tre orterna med röjning av såväl konventionell ammunition som olika terroristbomber.

— Öva, öva och öva igen är otroligt viktigt så att varje individ känner sig trygg i sin roll och arbetar säkert och effektivt. Det är ett sätt att värna personalen, de insatser som görs inom ammunitions- och minröjning är farliga, det krävs både repetitionsövningar på våra skjutfält och övning i realistiska miljöer såsom under SEE-18, säger major Tomas Wikström, planeringsansvarig. 

— Att öva ute i samhället innebär helt andra störningar än på avlysta övningsfält och det är nyttigt att lära sig hantera civil fordonstrafik och förbipasserande människor, avslutar Tomas Wikström.

En proaktiv satsning

Tyvärr är hotbilden i Sverige och i världen en annan, än bara för ett par år sedan. Det måste alla förhålla sig till. Regering och riksdag ger riktlinjer och nya uppdrag till landets myndigheter, som sedan några år arbetar målmedvetet med att återta militär och civil beredskap – landets totalförsvar.

Som totalförsvarets kompetenscentrum har Swedec uppdraget att utbilda, samla in underrättelse, utveckla metoder och tekniker samt prova ut ny materiel. Samarbete sker tillsammans med övriga myndigheter, men också med näringsliv, högskolor och universitet.

— Vår verksamhet är okänd för många och det behöver vi ändra på. Under årets övning kommer vi att bjuda in riksmedia för att på ett realistiskt sätt demonstrera den faktiska hotbilden från bland annat handgranater ute på gatorna i dagens samhälle. Tillsammans med andra myndigheter vill vi upplysa och göra allmänheten medveten om det nya hotet, allt i syfte för att med ökad kunskap göra samhället tryggare och säkrare, förklarar kommendörkapten Fredrik Peedu, övningsledare för SEE-
18.

Ett realistiskt scenario

— Vi har byggt upp en hemlik miljö där en familj (dockor tillverkade i gummi) äter middag, när en kriminell person passerar utanför och kastar in en handgranat. Det är ett förfärligt men realistiskt scenario, som speglar det som händer i vårt samhälle idag. Expertis från Försvarsmakten, från Nationellt forensiskt centrum och en kirurg kommer att visa och förklara skadorna efter demonstrationssprängningen. Vi vill visa hur farliga handgranater är och vilka skador explosiva ämnen orsakar samt berätta hur allmänheten bör göra om man hittar ammunition eller ser något misstänkt, säger Fredrik Peedu och fortsätter.

Med en sådan demonstration ökas medvetenhet hos allmänheten och höjer kunskapen bland journalister för att i förlängningen hindra att oskyldiga människor drabbas.

— Tillsammans bygger vi ett robust försvar inom ramen för totalförsvaret, säger Fredrik Peedu.