Omfattande fältövning stärker totalförsvaret

17:e flygflottiljen har genomfört fältövning 2018 på Ronneby garnison under ett flertal dagar. Totalt deltog 22 olika instanser; från militära förband till civila myndigheter och andra viktiga samhällsfunktioner såsom flygplatser.

Anna Henningsson, chef vid Räddningstjänsten Östra Blekinge har sedan länge ett nära samarbete med F 17 och Ronneby garnison.
Anna Henningsson, chef vid Räddningstjänsten Östra Blekinge har sedan länge ett nära samarbete med F 17 och Ronneby garnison.
Anna Henningsson, chef vid Räddningstjänsten Östra Blekinge har sedan länge ett nära samarbete med F 17 och Ronneby garnison. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Civilt och militärt utvecklingsarbete i gruppformat var stående inslag under
övningen.
Civilt och militärt utvecklingsarbete i gruppformat var stående inslag under övningen. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Planeringsofficer Björn Rosspher vid Blekinge flygflottilj, F 17, leder arbetet med
17:e flygflottiljens fältövning 2018.
Planeringsofficer Björn Rosspher vid Blekinge flygflottilj, F 17, leder arbetet med 17:e flygflottiljens fältövning 2018. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Jonas Haak, VD vid Kristianstad Österlen Airport var en av talarna och deltagarna
under fältövningen.
Jonas Haak, VD vid Kristianstad Österlen Airport var en av talarna och deltagarna under fältövningen. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten

Tempot är högt och dagarna är långa under 17:e flygflottiljens fältövning 2018. Kunskap, förståelse och samsyn kring totalförsvarets utveckling i regionen ligger som en grundplatta för varje moment som genomförs under de fullspäckade dagarna.

Övningen utgör andra steget i krigsförbandets fältövningsserie. Det första steget togs 2017 och fokuserade på skydd och bevakning av det egna flottiljområdet i Ronneby. Nu ligger fokus på spridning av resurser utanför flottiljområdet och i olika konfliktnivåer. Omfattande deltagande från det civila samhället är således en förutsättning för en lyckad övning och uppslutningen får med beröm godkänt. Bland de civila instanserna kan nämnas bland annat Länsstyrelsen, Trafikverket, Räddningstjänsten och ett antal kommuner och flygplatser i södra Sverige.

— Vi är väldigt engagerade i att vara med i detta arbete. Våra ägare är angelägna om att finnas till stöd för försvaret och ingå som en del i totalförsvaret, säger Jonas Haak, VD för Kristianstad Österlen Airport. 

Fältövningen genomförs mot ett scenario om regional kris och förhöjd hotnivå, och syftar till att höja 17:e flygflottiljens förmåga att tidigt leverera operativ effekt. Övningen ska också öka förmågan att lösa ställda uppgifter och upprätthålla tillgänglighet och uthållighet på platser utanför den ordinarie huvudbasen i Ronneby. Ett delmål med övningen är att skapa förståelse för luftstridskrafternas behov av att tidigt kunna verka från spridda platser med allt vad det innebär.

Frågor rörande hotbild, beredskap, spridning, aktivering och mobilisering utgör delmoment under övningen, och aktuellt läge avseende lokal försvarsplanering belyses från samtliga deltagande aktörer. Vissa delar av övningen genomförs i seminarie- och presentationsform, andra i arbetsgrupper med redovisningsmoment. I speciellt sammansatta konstellationer har deltagarna också fått besöka en av de många civila flygplatser som vid kris kan tas i anspråk som flygbas av 17:e flygflottiljen.

Målsättningarna inför övningen var många och utfallet är tillfredställande. Gemensam förståelse och kunskap om den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och om motståndarens organisation och metoder har uppnåtts. Vidare har kunskap om Militärregion Syds militärgeografi och operativa planverk avseende operationer i grundberedskap respektive i förhöjd hotnivå förmedlats.

— Jag är mycket nöjd med övningen. Vi har följt planen och uppnått måluppfyllnad, säger planeringsofficer Björn Rosspher vid Blekinge flygflottilj, som är den som planerat övningen och även lett dess genomförande.

Den kanske enskilt viktigaste delen i övningen är själva nätverksbyggandet, inte minst mellan militära och civila instanser. Det handlar om att såväl upprätthålla som fördjupa och skapa nya, starka kontaktnät. Förankrat samarbete mellan förband, myndigheter och andra viktiga samhällsfunktioner är idag avgörande för ett starkt svenskt försvar.

Att de civila deltagarna idag ser sitt bidragande till totalförsvaret som en viktig del i respektive instans verksamhet är tydligt. Ett talande exempel på detta är – förutom det omfattande deltagandet i fältövningen – att Länsstyrelsen i Blekinge på ett antal år utökat myndighetens antal beredskapssamordnare från en till fem personer.

— Det är mycket positivt, konstaterar Björn Rosspher. De politiska budskapen och inriktningarna kläs nu också med ekonomiska medel, vilket ger oss en möjlighet att återupprätta totalförsvaret.