Ny väg in i reservofficersyrket

Sedan 2012 har i huvudsak blivande specialistofficerare i reserven utbildats under två sommarperioder om tio veckor vardera på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Den här sommaren är inget undantag och kadetterna har aldrig varit så många. Dessutom har en ny utbildning startat för blivande officerare i reserven.

Kadetterna Ola Persson och Pontus Löfgren är nöjda att vara först ut i den nya reservofficersutbildningen och ser fram emot ett utvecklande utbildningsår och framförallt att sedan få verka i officersrollen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadetterna på AROK 1 på skjutbanan för skottställningsskjutning med handeldvapnet Ak 5C på 30 och 100 meters avstånd. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadetterna Elin Jonsson och Lovisa Asklöf studerar träffbilden. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Där satt den! Kadetterna Jules Attar och Tobias Kronberg har peppat varandra fram till en bra träffbild. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Inom ramen för pedagogikutbildningen på AROK 2 leder kadett Jonas Flintberg sina kurskamrater under en ”avrostning” på skjutbanan. Det är både snabb- och precisionsskytte i varierande skjutställningar på dagens schema. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det är mycket glädjande att fler kadetter påbörjar utbildning, konstaterar Stefan Klawitter, handläggare för reservofficersutbildning, på MHS H. Krigsförbanden har behov av nya reservofficerare, både specialistofficerare och officerare i reserven. En generationsväxling står för dörren.

I år är det tillsammans nästan 50 kadetter på de anpassade reservofficerskurserna (AROK 1 och 2) för i huvudsak blivande specialistofficerare i reserven. Pionjärerna på den nya reservofficerskursen (ROK 1) för blivande officerare i reserven är 16 till antalet, men det är bara början.
– Vi planerar att kunna utbilda upp mot 100 kadetter bara på ROK 1 om cirka 3-4 år, fortsätter Stefan Klawitter. Redan till nästa år ska fler utbildningsinriktningar mot till exempel ledning och logistik öppnas. Det är krigsförbandens behov som styr.

Reservofficersyrket – ett ”vinna-vinna”-koncept                                                                            

Det är förväntansfulla kadetter på den nya reservofficersutbildningen som välkomnar variation i tillvaron och möjlighet att kombinera en civil och militär yrkeskarriär.
– För mig är reservofficersutbildningen en fantastisk och unik möjlighet att utvecklas som person och ledare innan jag påbörjar mina studier i företagsekonomi på masternivå vid Lunds universitet, berättar kadett Pontus Löfgren. Även om jag har tjänstgjort som soldat på deltid efter min militära grundutbildning har jag alltid saknat livet i gröna kläder. Det är kul att vara tillbaka!

Ur askan i elden kommer kadett Ola Persson. Efter universitetsexamen i sociologi med inriktning mot risk- och krishantering 2015 har Ola precis klarat av sin militära grundutbildning och är nyutbildad mediasoldat vid Ledningsregementet:
– Min vision för framtiden är att bidra till en säkrare och tryggare värld där jag kan använda min kompetens och erfarenhet för att minimera risker och motverka konflikter i både den militära och civila professionen – en ”vinna-vinna”- situation helt enkelt!

Upplägg som lockar

Den nya reservofficersutbildningen är indelad i tre reservofficerskurser i rak följd under ett års tid. Den första, ROK 1, på MHS H innehåller den gemensamma grunden i ämnen som ledarskap, pedagogik, taktik, folkrätt och fysiskt stridsvärde. Efter 10 veckor följer ROK 2 på strids- och funktionsskolor fram till årsskiftet där utbildningen är mer inriktad mot den specifika utbildningsinriktningen, till exempel markstrid. Till slut följer ROK 3 i 23 veckor där kadetten i huvudsak får praktisk mängdträning i truppföring. Efter godkänd utbildning väntar en utnämning till fänrik.
– Upplägget känns klockrent, konstaterar kadett Pontus Löfgren, som inte minst ser fram emot ledarskapsutbildningen och att få bredda kunskaperna inom markstrid. I vår ska det bli mycket spännande att praktisera som befäl, att få leda verksamhet, truppföra och utbilda andra. Att omsätta teori till praktik helt enkelt.

Lovande start

Båda kadetterna är mycket nöjda med utbildningsstarten, och ser framåt med tillförsikt.
– Första intrycket är att befälen är angelägna om att ge oss en bra utbildning av hög kvalitet, berättar Pontus. Det är en bra och spännande studiemiljö med mindre klasser och vi uppmuntras hela tiden till diskussion. Teori varvas dessutom snabbt med någon form av praktisk tillämpning.
– Mitt första intryck är att vi har fått ett varmt välkomnande och stämningen är mycket god mellan både befäl och kurskamrater, tillägger Ola.  Alla är väldigt motiverade och det märks i det inspirerande studieklimat som råder.

Inget svårt val

Både Ola och Pontus har lätt att motivera varför det är värt att bli reservofficer.
– Jag värdesätter ett yrke som kan stimulera mig både på det intellektuella såväl som det fysiska planet.  Kan jag dessutom bidra till ett säkrare samhälle och en förbättrad försvarsförmåga genom min insats känns det som en fullträff, förklarar Ola. Reservofficersyrket är helt enkelt ett perfekt komplement till min civila karriär.
– Reservofficerarna är en viktig del av Sveriges försvar och det behövs fler, förklarar Pontus. Därför är det viktigt att folk ser värdet i utbildningen och de många spännande befattningar som följer så att fler söker sig hit.