Jag ska bli officer - och du då?

15 förväntansfulla blivande kadetter står i solgasset utanför filmsalen för mönstra in sig på förberedande officers kursen, FOK, på Militärhögskolan Karlberg. Detta är första steget till att bli officer. De nyinryckta kommer att drillas i plutonchefsrollen under att antal sommarveckor.
--De inryckande kommer att få en stabil grundplatta under dessa veckor för att smidigt komma in i rollen som kadett och den kunskapsnivå som krävs på officersprogrammet, säger kurschef Peter Bihl.

Förväntansfulla elever skriver in sig på förberedande officerskurs på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten har under ett antal år haft det svårt att rekrytera officerare, cirka 100 har utexaminerats från kursen som fänrikar de senaste åren, Behovet i närtid är 220-250 för att fylla de hål som finns samt att verksamheten ökar på olika sätt. Med FOK som en del av ett nytt koncept så har många flera intressenter kunnat klä på sig lite mer kunskaper inför studier vid officersprogrammet.

Militärhögskolan Karlberg satsar nu kraftigt framåt för att möta det allt större volymer av officerare som krävs för att uppnå tröskeleffekt. På Karlberg ska det byggas en ny kadettförlängning som rymmer 151 kadettrum samt allmänna utrymmen och vapenvårdsutrymmen och vi utreder förutsättningarna för att ytterligare kunna öka vår kapacitet för att möte framtidens utmaningar, säger Bo Holmberg, stabschef på Militärhögskolan Karlberg

Våren 2020 ska byggnaden vara inflyttningsbar. Även tillfälliga bostadslösningar kan komma i fråga redan i år. Många andra delar kommer få kraftigt ökade arbetsuppgifter och nyanställningar kommer att göras, både civila och militära.

Karta