Alla sinnen på skaft

stridsvagnsutbildning på P 7

I ett konstgjort stridsvagnsutrymme bland knappar och reglage på sina ordinarie platser sitter besättningen. Siktena är kopplade till en virtuell miljö och allting är övervakat av instruktörer.

Ögonblicket då projektilen lämnar eldröret Foto: Robin Andersson/Försvarsmakten
Besättningen uppställd framför sin vagn. Foto: Thomas Andresen/Försvarsmakten
Skarpskjutning på skjutfält Foto: Christian Lautrup/Försvarsmakten

Övningen är en del av stridsvagnsutbildningen på P 7. Instruktörerna ser vilka knappar som trycks in, vad som sägs på radion, vart vagnchefen tittar och skyttens träffresultat. På så sätt kan besättningen öva i större omfattning än vad som är möjligt på skjutfältet. Tidigare i stridsvagnsutbildningen har stor fokus lagts på att lära sig systemet teoretiskt, det vill säga lära sig vart vagnens komponenter sitter och vilken funktion de har.

– Min känsla är att med besättningen och stridsvagnens kapacitet, kan vi tillsammans lösa alla uppgifter, dag som natt, säger Oscar Backrud som utbildar sig till vagnchef.

Men det är inte bara simulation och teori som behövs för att bli en duktig stridsvagnsbesättning. Skarpskjutningar genomförs ett antal gånger under utbildningsåret. Då åker rekryter och instruktörer ut på regementets skjutfält och övar strid med fullskarp ammunition. På fältet övas besättningarna i att försvara och anfalla mål i såväl dagsljus som mörker.

Stark gemenskap och snabba beslut

Rekryterna är ense om att den gemenskap som bildas inom plutonen är något av det bästa med hela utbildningen. Arbetet med vagnen forsätter lätt intill dygnets mörka timmar, långa stridsövningar och gemensamma kvällsstudier tillhör vardagen. Då en stridsvagnspluton endast består av 12 personer, skapas en stark känsla av samhörighet och tillit för varandra. Besättningarna jobbar i grupper om fyra (vagnchef, förare, skytt och laddare) i trånga utrymmen och lever ofta med varandra efter tjänstetid. De flesta intygar att de kommer varandra väldigt nära vilket bygger ett starkt förtroende och en minst lika stark vänskap.

En ytterligare positiv aspekt av att få arbeta med ett avancerat och kvalitativt vapensystem är den tekniska och teoretiska utmaning som utbildningen medger. Det ligger i stridsvagnsstridens natur att snabbt kunna fatta svåra beslut i stressade situationer, vilket ställer stora krav på stridsvagnssoldatens tekniska förståelse, situationsuppfattning och beslutförmåga.

– Vi är en enhet som är aggressiv och effektiv i striden, och har en framåtanda som innebär att vi inte backar när vi möter motstånd, avslutar Robin Andersson som också utbildar sig till vagnchef.