De värderar vinterförmågan

utvecklar ny mall för MARTA

Under övning Vintersol kontrollerar Försvarsmaktens vinterenhet hur det står till med förbandens vinterförmåga. Arbetet är en del av ett projekt som syftar till att ta fram en strukturerad mall för att värdera vinterförmåga. – Arbetet inleddes redan under Cold Response förra året, men det är första gången vi testar mallen praktiskt under en övning, säger Jesper Kallin, ställföreträdande chef på Försvarsmaktens vinterenhet.

Utvecklingsofficer Per Nilsson är en av sex personer från Försvarsmaktens vinterenhet som testar den mall för att utvärdera förbandens vinterförmåga som är under framtagande. Värderingen görs genom observationer och frågor till förbanden. Observatörerna matar sedan in svaren på kryssfrågorna i mallen med hjälp av en handdator. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Per Nilsson ställer kontrollfrågor till en vagnchef på ett av pansarskyttekompanierna. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Per Nilsson och Jesper Kallin går igenom förmiddagens värdering. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Under Vintersol arbetar en grupp på sex personer från vinterenheten med värderingen, som görs genom observationer och frågor till förbanden. Observatörerna matar sedan in svaren på kryssfrågorna i mallen med hjälp av en handdator. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Ett bra exempel. Här har gruppen använt snö som maskering för att minska värmesignaturen, så att det inte strålar ut lika mycket värme från vagnen. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Ett exempel på bra vinterförberedelser, metalldelar tejpade och pulkan är med. Mindre bra är dock att pulkan placerats vid avgasröret och även täpper till kylluftschaktet. Foto: Per Nilsson/Försvarsmakten
Löjtnant Adam Mujagic, plutonchef på ett av pansarskyttekompanierna. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
André Andersson är kulspruteskytt och Jonas Envald är gruppchef på ett av pansarskyttekompanierna. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

Projektet drivs av Försvarsmaktens vinterenhet med stöd av Markstridsskolan, MSS. Tanken är att mallen för att utvärdera vinterförmåga ska implementeras i evalueringsverktyget MARTA, som betyder Militär analysmetod för reliabla taktiska värderingar. Med hjälp av MARTA bedömer man de sex grundläggande förmågor ett förband ska ha - uthållighet, skydd, rörlighet, underrättelser, ledning och verkan. Och nu ska alltså vinterförmåga läggas till.

Det är bra att använda granris för att minska markens kyleffekt, men för en bättre effekt ska man använda ännu mer granris. Foto: Per Nilsson/Försvarsmakten

Mallen testas

Under övningen arbetar en grupp på sex personer från vinterenheten med värderingen, som görs genom observationer och frågor till förbanden. Observatörerna matar sedan in svaren på kryssfrågorna i mallen med hjälp av en handdator. Vinterenheten utgår från mallen för mekaniserad bataljon som finns i MARTA och frågorna som läggs till ska bidra till att värdera vinterförmåga på ett objektivt och strukturerat sätt.

– Under övningen testar vi i första hand hur vår mall fungerar, men vi kommer också att dela med oss av erfarenheterna till förbanden, säger Per Nilsson, utvecklingsofficer vid vinterenheten och en av de ansvariga för att ta fram den nya mallen.

– Genom mallen kan vi hjälpa förbandet genom att visa på vad de är bra på och vad de behöver utveckla. Vi kan också hitta brister i organisationen, vad det är som inte hänger ihop. Vi ser om förbandet agerar efter reglementen och anvisningar och om de har rätt utrustning. Vi kan också identifiera tillfällen där reglementen krockar, till exempel ska TOLO genomföras med skyddskläder som innefattar gummistövlar, vilka inte är tillräckligt varma om det är ordentligt kallt, förklarar Jesper Kallin.

Nästa steg

– Nu ska vi sammanställa alla observatörers svar till ett gemensamt resultat. Bataljons- och kompaniledning på de förband vi besökt nu under övningen kommer att få en skriftlig sammanställning. Dessutom kommer resultatet att presenteras för en större grupp när personal från Stridsträningsanläggningen, STA, har utvärdering med bataljonen i slutet av övningen, säger Per Nilsson.

– Det här är ju ett projekt. Nu ska vi återmata våra erfarenheter under Vintersol för att utveckla mallen ytterligare och sedan kommer vi att behöva testa den på fler vinterövningar innan den är klar, säger utvecklingsofficer Robert Nilsson vid vinterenheten.  

Vintersol 2017

Övning Vintersol 2017 är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod som pågår från slutet av februari till slutet av mars. 

Vintersol avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23- 29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas på Boden södra skjutfält med duellstrid och bataljonsanfall.

Under Vintersol genomförs grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 91:a artilleribataljonen samt krigsförbandsövning vid 191:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2017 deltar cirka 1200 personer från sju förband. Dessa är Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Skaraborgs regemente, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen, Norrbottens flygflottilj och Försvarsmaktens logistik.