Övning Vintersol 2017 är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod i Norrbotten och pågår från slutet av februari till slutet av mars. Vintersol avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23-29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas på Bodens södra skjutfält med duellstrid och bataljonsanfall.

För mer information om övningsområde på civil mark samt avlyst område, se bifogade kartskisser i pdf.

Krigsförbandsövningar

Under Vintersol genomförs grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 91:a artilleribataljonen samt krigsförbandsövning vid 191:a mekaniserade bataljonen.

191:a mekaniserade bataljonens krigsförbandsövning är ett historiskt avstamp mot framtidens uppbyggnad av Försvarsmaktens krigsförband. Vid Norrbottens regemente är det första gången på många år en krigsförbandsövning med en hel bataljon genomförs. I övningen deltar bataljonens samtliga personalkategorier: heltid-och deltidstjänstgörande, inneliggande omgång rekryter samt pliktinkallad personal.

Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

1200 deltagare från sju förband

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2017 deltar cirka 1200 personer från sju förband. Dessa är Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Skaraborgs regemente, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen, Norrbottens flygflottilj och Försvarsmaktens logistik.

Vinterförmågan i fokus

Förutom möjligheten att öva förmågan att verka under vinterförhållanden, avslutar vi övningsperioden i ett unikt stort övningsområde, från Jokkmokk ner till Boden. Avslutningen genomförs huvudsakligen på civil mark, vilket ger en extra dimension; att öva förmågan att strida i okänd omgivning.

Kontakt Vintersol 2017

Se uppdaterade kontaktuppgifter för Vintersol 2018 på försvarsmakten.se/vintersol