Nya efterlängtade reservofficerare

Vid en högtidlig examensceremoni idag på Militärhögskolan i Halmstad(MHS H) utnämndes 18 kadetter som genomgått anpassad reservofficerskurs (AROK) till förstesergeanter. Tjugo veckors utbildning är till ända och Försvarsmakten får ett efterfrågat och efterlängtat tillskott till krigsförbanden.

Reservofficersexamen och dags att ta farväl – Michael Alestedt-Finta utnämndes till ”Bäste kamrat” under utbildningen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Simon Wetterholm gratuleras av Försvarsmaktens utbildningschef brigadgeneral Anders Callert till väl genomförd utbildning som ”Främste kadett”. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Examensbevis i nya händer hos nytnämnda förstesergeanter. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Anders Svensson, chef för Luftvärnsregementet, utnämner Carl-Magnus Haig till förstesergeant och hjälper till med omgaloneringen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det här är en viktig dag för Försvarsmakten, betonade Försvarsmaktens utbildningschef, brigadgeneral Anders Callert vid examensceremonin. Vi tillförs ny kraft och ni berikar och höjer kompetensen i Försvarsmakten genom er blandning i ålder, bakgrund och erfarenhet. Det finns goda möjligheter att fortsätta utvecklas som reservofficer i både bredd och djup, men även i högre grader.

Uppskattad utbildning

Den anpassade reservofficersutbildningen har genomförts under två sommarperioder om tio veckor vardera i Militärhögskolan i Halmstads regi. Ledarskap, pedagogik och taktik har bland annat varit bärande ämnen som löpt som en röd tråd genom en uppskattad utbildning.
– Vi är samtliga väldigt nöjda med utbildningen, berättar Carl-Magnus Haig, som varit elev och förtroendeman under utbildningen. Det har varit två fantastiska somrar, och det är framförallt det goda kamratskapet och skolans engagemang i utbildningen som bidragit till detta, alltifrån lärare till kursledning. Vi har känt att det finns en väldigt stor vilja på skolan att ge oss en riktigt bra utbildning!

Hemmaförbanden tar vid

Nu tar respektive hemmaförband hand om sina nya reservofficerare och flera påbörjar tjänstgöring och ytterligare befattningsutbildning så gott som omgående. För Michael Alestedt- Finta väntar internationell tjänstgöring i november som press- och informationsofficer:
– Jag är glad och stolt för att ta examen idag och ser fram emot kommande tjänstgöring, men det känns samtidigt sorgligt att lämna det här gänget som jag verkligen fastnat för.

För IT-konsulten Carl-Magnus Haig väntar tjänstgöring på Luftvärnsregementet, Lv 6:
– Jag ska förmodligen förkovra mig i instruktörsrollen på den militära grundutbildningen och få ytterligare befattningsutbildning i min roll som ställföreträdande chef på ledningskompaniet. Jag ser verkligen fram emot ett år i grön uniform!