Inryckning 224:e kursen kadetter

Utanför samlingsalen samlas en mängd förväntansfulla nya kadetter som ska bli en del av den 224:e kursen på Militärhögskolan Karlberg.
- Det känns väldigt roligt och pirrigt att få börja på Karlberg och få en bra ledarskapsutbildning och bli officer. Jag siktar på att bli något inom försörjning eller stril, säger den precis inskrivna kadetten Sara Noreen.

Det känns väldigt roligt och pirrigt att få börja på Karlberg och få en bra ledarskapsutbildning och bli officer, säger den precis inskrivna kadetten Sara Noreen. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten

Thess Hwita Lustslott lyste som vanligt trots det gråmulna vädret när hundratalet kadetter ryckte in på Militärhögskolan Karlberg under måndagen. De följer en lång tradition på en av världens äldsta officersutbildningar. En av få utbildningar där man dessutom får bo i ett slott i centrala Stockholm under utbildningstiden. Efter att ha skrivit in sig och fått ut rumsnycklar så väntar en vecka med generell inskolning och orienteringar om de kommande årens innehåll samt kontroll av de militära färdigheter som officersyrket kommer att kräva. Många kommer redan från förband där de tjänstgjort som sjömän eller soldater och har väldigt goda färdigheter.
− Antalet kadetter i årets kurs pekar åt en positiv trend, säger kompanichefen Daniel Landin.

Den grundläggande officersutbildningen på Karlberg sker idag i en akademisk miljö genom samarbetet med Försvarshögskolan som ansvarar för utbildning inom ämnena krigsvetenskap (stridsteknik, taktik och strategi), militärteknik, ledarskap, fysiskt stridsvärde och engelska på det treåriga officersprogrammet.

De akademiska studierna kompletteras med att i kadettbataljonens regi utveckla soldatkompetens och fysisk prestationsförmåga samt genomgå ett omfattande individutvecklingsprogram där kadetterna minutiöst granskas om de är lämpliga som chef och ledare och bedöms tjänstbara som officerare i Försvarsmakten.

När kadetterna examineras har de en akademisk yrkesexamen om 180 högskolepoäng och kan anställas som officerare med fänriks grad i Försvarsmakten.
-Vi i ledningen har förberett oss noga för att ge kadetterna en så solid grund som möjligt att stå på när de ska ut på förbanden som fänrikar och fortsätta sin träning mot chefsroller på egen hand, avslutar kompanichefen Daniel Landin.