59 fänrikar till Försvarsmakten

I fredags genomfördes examens- och utnämningsceremoni för den 221:a officerskursen på Militärhögskolan Karlberg. Under högtidliga former utnämndes 59 nya fänrikar av överbefälhavaren och ett antal stipendier och utmärkelser delades ut till särskilt förtjänstfulla.

De förväntansfulla i väntan på utnämningen. Foto: Försvarsmakten

– Att vara en del av gemenskapen i Försvarsmakten är något speciellt. Försvarsmakten är den yttersta garanten för demokrati, fred och frihet. Att tillhöra en organisation som är demokratins yttersta försvarare – det är något att vara stolt över. Ni påbörjar er yrkesverksamma karriär i Försvarsmakten i en dynamisk tid. Kom ihåg att föregångsmannaskap är en grundbult i Försvarsmaktens verksamhet. Ert uppträdande och agerande påverkar förtroendet för Försvarsmakten och Sverige, betonade ÖB Micael Bydén för de nya kollegorna.

Kadetter på Militärhögskolan Karlberg, ÖB Micael Bydén
ÖB talar till de nya fänrikarna i Försvarsmakten. Foto: Försvarsmakten

Examensceremonin genomfördes på kyrkplan i Karlbergs slottspark på fredagen. Ceremonin var öppen för alla som ville komma och titta. Det högtidliga tillfället ackompanjerades av musik framförd av Karlbergs musikkår från Försvarsutbildarna. Korum, som inleddes med psalm 199 ”Den blomstertid nu kommer”, genomfördes av slottspastor Johan Engvall. Drygt 500 anhöriga och nyfikna tittade på. Examensförrättare var överbefälhavare Micael Bydén tillsammans med Försvarshögskolans rektor Romulo Enmark.

Kadetterna på den 221:a kursen har nu genomfört sin tre år långa utbildning på officersprogrammet. På måndag startar de flesta av kadetterna sin anställning som officerare med fänriks grad på sina respektive förband. Vissa har dock några års ytterligare utbildning framför sig innan de kan börja arbeta som officerare. Det gäller bland annat piloter och officerare som ska tjänstgöra ombord på marinens fartyg.

Det är en omfattande utbildning som kadetterna har genomgått under de gångna tre åren, med både praktisk och teoretisk inriktning. Utbildningen har genomförts vid Militärhögskolan Karlberg tillsammans med Försvarshögskolan. Fyra terminer genomförs på Karlberg och två terminer ute på olika funktionsskolor spridda över landet.