Kunna jobbet, ta beslut, ta ansvar, vara rättvis och bry sig om och hålla på den enhet man är chef för!

De förväntningar som erfarenhetsmässigt brukar riktas mot den som är chef för militära enheter är som rubriken låter, kunna jobbet, ta beslut, ta ansvar och vara rättvis och bry sig om och hålla på den enhet man är chef för. Detta har varit ledord för årets gruppchefsutbildning på F 17.

Intresserade och engagerade elever Foto: Kent Löving, Försvarsmakten
Chefen delgav sina erfarenheter till eleverna Foto: Kent Löving, Försvarsmakten

F 17 har för tredje gången genomfört en lokal gruppchefsutbildning i enlighet med de nya kursbestämmelserna. Dagens gruppchefsutbildning handlar om pedagogik, ledarskap och fysiskt stridsvärde. En utbildning som är styrd från FMLOPE, Försvarsmaktens ledarskap och pedagogikenhet, avseende kursplan och mål. Vad som skall göras är tydligt, men hur man gör det är upp till respektive förband och övningsledare. Med andra ord handlar dagens gruppchefsutbildning om befälsföring och trupputbildning.

Soldaterna har olika bakgrunder, flygbassäk, underhåll, R3, räddning, röjning, reparation, och flygunderhåll. Åldersspannet har varit stort, erfarenheterna varierande, men alla med ett och samma mål, att ta första steget mot att bli chef. Utbildningen har hittills fokuserat på teoretiska kunskaper, som soldaterna sedan skall omsätta till praktik på respektive enhet. Utbildningen har varit förlagt vid tre olika tillfällen, för att ge soldaterna möjlighet till reflektion.

Föreläsare med bred kompetens såsom, Johan Håkansson, fysiskt stridsvärde, Thomas Wijk,som berättade om skador och förebyggandet av skador, Kerstin Holmberg har utbildat om gruppens olika faser, för att nämna några.

Chefen för F 17, överste Lars Bergström, besökte utbildningen och delgav sin uppfattning om hur man kan förbereda sig som chef. Soldaterna har uppfattats som engagerade, några med en solklar målbild och några med en lite mer krokig väg. Oavsett så har utbildningen uppskattats och deltagarna ser fram emot att få omsätta dessa teoretiska kunskaper till praktik.

Att genomföra godkänd gruppbefälsutbildning är en förutsättning för att kunna söka som officer/specialistofficer.