ÖB besöker förbandet i Irak

Sedan augusti förra året utbildar svenska soldater Peshmergastyrkor i norra Irak. Nyligen var överbefälhavare Micael Bydén på plats för att träffa förbandet och på plats bilda sig en uppfattning om situationen.

Utsikt från bilen på väg från Erbil till det svenska förbandet.
Utsikt från bilen på väg från Erbil till det svenska förbandet. Foto: Patrick Persson/Försvarsmakten

Det svenska utbildningsbidraget består av 35 personer och ingår i den militära utbildningsinsatsen som genomförs av den internationella koalitionen mot Daesh. Huvuduppgifterna är utbildning och rådgivning inom sjukvård, stabstjänst, försvarsstrid, strid i bebyggelse och detektering av improviserade sprängladdningar.

– Förbandet löser sina uppgifter på ett utmärkt sätt i en mycket utmanande och komplex situation, säger ÖB.

ÖB passade också på att träffa de Peshmergasoldater som de svenska soldaterna stödjer och slogs av hur högt motiverade de är:
– Jag kan konstatera att de tar till sig det vi lär ut och ser till att omsätta det direkt till praktisk handling, det är också en kvittens på att vi gör nytta.

ÖB träffade även politiska och militära företrädare i såväl Bagdad som Erbil samt den militära ledningen för den internationella koalitionen.
– Det är viktigt att koordinering sker inom koalitionen, i synnerhet med de andra aktörerna inom det område våra svenska soldater verkar.

Efter att ÖB träffat våra soldater i Irak deltog han i ett möte med den internationella koalitionens högsta militära företrädare.
– Detta var ett tillfälle att inom koalitionen få en gemensam lägesuppfattning, inte minst rörande säkerhetsläget, men även en möjlighet att diskutera det fortsatta samarbetet i insatsområdet, avslutar ÖB.