De vet när man kan flyga

- meteorologerna har koll på verksamheten

En viktig faktor i flygtjänst är rådande väderförhållande. Det är direkt avgörande för hur mycket man kan flyga, vad man kan göra i luftrummet och om man ens kan/får lyfta från marken. Försvarsmaktens meteorologer lever ibland i en liten undanskymd vardag men deras jobb är allt annat än anonymt. Försvarsmaktsmeteorologerna har en naturlig roll i besättningen, i alla Försvarsmaktens flygsystem.

Dalarna från ovan. Foto: Emelie Knutsson/Försvarsmakten

Under en mörkerövning i Sveg för Luftstridsskolans helikopterelever var givetvis försvarsmaktsmeteorologerna också med. Genom att vara på plats kan en meteorolog tillföra detaljer som de digitala ”vädermodellerna”, alltså väderprognoser som är gjorda med hjälp av datorer, inte kan fånga på ett bra sätt. Terrängen spelar till exempel en avgörande roll för hur vindar och dimmor beter sig. Fredrik Börelius, övningsledare i Sveg, förklarar:

-  Vi ser en stor fördel med att ha meteorologer på plats. Väderuppföljningen blir bättre och dessutom ökar precisionen i prognosen då vi har meteorologens ögon med i den terräng vi övar i. Även samarbetet förenklas då det är enklare att prata och diskutera när man ser varandra i ögonen och inte bara pratar över telefon.

På plats i Sveg deltog försvarsmaktsmeteorologerna Emilie Knutsson och Johanna Landén, till vardags arbetande vid Försvarsmaktens Helikopterflottilj i Linköping. Deras arbetsdag under övningen började på förmiddagen med att förbereda inför dagens första väderbriefing för instruktörerna klockan halv två. Några timmar senare samlas sedan både instruktörer och elever för att ta del av väderbriefing och ordergivning inför kvällen. Om väderläget är ovisst eller innehåller risker på olika sätt som till exempel underkyld nederbörd får man som meteorolog vara beredd på att hålla fler briefingar. 

- Det är just samarbetet och dialogen mellan meteorolog och helikopterpilot som gör det så intressant och roligt att jobba under övningar. På kvällarna under flygningarna som pågick fram till långt in på natten fanns vi meteorologer med ute på flygplatsen för att följa upp vädret, säger Johanna. 

- Att vara med på övningar tillsammans med helikopterbesättningarna ger oss en mycket bättre förståelse för hur de påverkas av vädret och deras behov av väderunderlag. Får vi dessutom möjlighet att flyga med ett eller flera pass får vi en ännu bättre bild av hur terrängen i övningsområdet ser ut och hur vädret upplevs från helikoptern, avslutar Emelie.