"Vad snälla svenska soldater är!"

Nyanlända elever ville veta mer om Försvarsmakten

Försvarsmakten bjöd nyligen på en annorlunda och uppskattad eftermiddag för 17 nyanlända elever från Östergårdsskolan i Halmstad. Elever och lärare ville lära sig mer om en viktig del av det svenska samhället, och fick både ny kunskap, upplevelser och några framtidsdrömmar med sig hem.

En upplevelse hos Luftstridsskolan – alla elever som ville fick prova hur det känns att ha en del av rökdykarutrustningen på sig. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Henrik Ahlberg, lärare på Försvarsmaktens tekniska skola, förklarar hur flygplanet fungerar med hjälp av tolken Abdullrahman Hajji Othman. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Både elever och lärare uppskattade att få ta plats i helikoptern. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Släckning med vattenkanon var en av upplevelserna som gjorde ett starkt intryck på eleverna. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– En av anledningarna att vi ville besöka Försvarsmakten var att eleverna, som många flytt från krig, skulle få en mer nyanserad bild av militären och soldater än vad de har med sig från sina hemländer, berättar Marie Andersson, lärare på Östergårdsskolan. Vi ville visa på alla bra saker som det svenska försvaret gör.

Förberedelseklass första steget in i den svenska skolan

Eleverna, som är mellan 12-15 år, har kommit till Sverige sedan mars månad och framåt, cirka hälften ensamkommande och hälften med föräldrar eller andra släktingar, från Syrien, Kosovo, Rumänien och Afghanistan. De går i en förberedelseklass sin första tid i den svenska skolan där fokus bland annat ligger på att lära sig grunderna i det svenska språket och kartlägga ämneskunskaperna för att sedan slussas ut i den ordinarie undervisningen.
– En gång i veckan har vi omvärldskunskap där vi försöker närma oss samhället ur olika infallsvinklar, förklarar Marie Andersson.  Genom att berika eleverna med upplevelsebaserade utflykter förstärks intrycken och nyfikenheten väcks.

I upplevelsen är språket inget hinder

Militärhögskolan i Halmstad berättade via tolk om Försvarsmaktens olika uppdrag nationellt och internationellt, de som jobbar i Försvarsmakten, och inte minst om hur det går till när Försvarsmakten får sina uppdrag från det svenska folket via regering och riksdag. Försvarsmaktens tekniska skola och Luftstridsskolan stod för upplevelserna där eleverna bland annat fick titta närmare på flygplan och provsitta en helikopter, prova räddningsutrustning och på nära håll se räddningsbilarnas vattenkanoner släcka en fingerad brand i ett flygplan.
– Att besöket var upplevelsebaserat ser vi som mycket positivt, säger Marie Andersson. När språket ibland är ett hinder så blir det man ser och upplever desto större. Vi är alla väldigt glada och nöjda över Försvarsmaktens bemötande av oss och våra ungdomar, säger Marie Andersson. De upplevde det verkligen som att Försvarsmakten brydde sig om dem och såg varje individ.
– Vad snälla svenska soldater är, konstaterade eleven Sara Nofal spontant, och fick medhåll av många av de andra eleverna.

– När eleverna och deras lärare ville komma hit känns det väldigt bra att vi kunde möta upp och bidra till både kunskap om en viktig del av det svenska samhället och en positiv upplevelse för eleverna, säger Tommy Karlsson, chef för Militärhögskolan Halmstad.