Läkare med skjutgränser

tredje stridsvagnskompaniet på krigsförbandsövning

Vecka 42 genomförde tredje stridsvagnskompaniet sin krigsförbandsövning på Lombens skjutfält strax norr om Kalix. En av deltidssoldaterna på plats under övningsveckan är stridsvagnsskytten Urban Johansson Kostenniemi, till vardags läkare i Umeå. Trots att det var ett tag sedan han sist satt vid siktet fungerar det bra.
—Till en början märks det att man inte gjort det här på länge. Men även om vissa rutiner ändras då och då så sitter handlaget där det ska. På det stora hela kommer man ikapp på några dagar.

Urban Johansson Kostenniemi, läkare och stridsvagnsskytt på plats på Lombens skjutfält under tredje stridsvagnskompaniets krigsförbandsövning. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under torsdagen övades plutonsanfall med skademoment. Här lyfter sjukvårdare och vagnsbesättning ut den skadade föraren ur vagnen med hjälp av en lyftsele. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under krigsförbandsövningen deltog även ett antal rekryter som nyligen avslutat sin tre månader långa grundläggande militära utbildning, GMU, vid Norrbottens regemente. Rasmus Sandberg, var en av dem. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stridstrossens stridsvagnsbärgare drar den skadade vagnen i säkerhet så att sjukvårdspersonalen kan hjälpa de skadade på en skyddad plats. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
På Lombens skjutfält kan stridsvagnarna inte skjuta med ordinarie 120 mm ammunition så därför användes en instickspipa för 25 mm ammunition (röd på bilden). Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Sjukvårdsgruppen på plats för att hjälpa till vid skademomentet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Bärgargruppchefen kapten Anders Möller och ställföreträdande chefen för stridsvagnskompaniet, kapten Frans Von Fieandt lyssnar till utvärderingen efter avslutat övningsmoment. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Övningsledaren, löjtnant Robert Cornelius går igenom det avslutade övningsmomentet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stridsvagnarna rycker fram för att strax därefter få "skador" på såväl personal som vagn. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under torsdagen övade deltidssoldaterna skarp stridsskjutning tillsammans med de nya rekryterna som just avslutat sin GMU och som inom kort ska påbörja sin befattningsutbildning vid stridsvagnskompaniet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Under en dryg vecka övar Urban och övriga ur stridsvagnskompaniet såväl stridsmoment till fots som vagnsstrid i grupp, pluton och kompani. Under torsdagen övades plutonsanfall med skademoment.
—Här får vi chansen att öva samverkan och ordergivning mellan stridsvagnarna och stridstrossen som bistår med bärgning och sjukvård, säger kapten Frans von Fieandt, ställföreträdande kompanichef.

På dubbla stolar

Kompaniets två första stridsvagnsplutoner består av heltidssoldater och officerare medan den tredje plutonen utgörs av deltidssoldater och reservofficerare som kombinerar en civil och militär karriär. Urban Johansson Kostenniemi är en av dem. Efter värnplikten som stridsvagnsskytt på kompaniet 2006-2007 läste han till läkare och 2012 återvände han till den militära världen, nu som deltidssoldat.Därefter har han hunnit vara med på två större övningar och tre mindre.
Det har fungerat väldigt bra och det har inte varit några större problem för mig att kunna få ledigt från mitt ordinarie arbete, säger han.

Att jobba som läkare ena dagen och stridsvagnsskytt den andra kan kanske tyckas lite motsägelsefullt.  
Visst blir det etiskt dilemma. Men samtidigt får man värdera situationen. Om det kommer till det stadiet att vi hamnar i en väpnad konflikt och tvingas försvara vårt land så får man nog försöka att se det högre syftet i det man gör, säger Urban.

Han är dock inte helt säker på vilket av sina yrken han väljer i ett sånt läge.
Jag tror nog att jag väljer det här, säger han och ler.

Från GMU till stridsvagn

Under krigsförbandsövningen deltar även ett antal rekryter som nyligen avslutat sin tre månader långa grundläggande militära utbildning, GMU, vid Norrbottens regemente. Under vecka 45 påbörjar de sin befattningsutbildning vid kompaniet, men fram till dess att de får börja bekanta sig med vagnarna genomför de en mer allmän fortsatt soldatutbildning.
Den här korta utbildningen ger dem en chans att få lära känna oss samtidigt som vi får chansen att få lära känna dem innan befattningsutbildningen startar. På så sätt ökar vi chanserna att få rätt person på rätt befattning, säger Frans von Fieandt.

Idag övar de strid med skarp ammunition, både som enskild soldat och i stridspar. I fjärran hörs det mäktiga mullret och skotten som ekar över fältet när stridsvagnsplutonerna övar en bit bort.

En av de som idag får nöja sig med att lyssna till mullret är Rasmus Sandberg som gjorde sin GMU vid regementet i somras. Nu väntar befattningsutbildningen och han är väldigt taggad.
Det ska bli väldigt kul. Nu har vi inte hunnit börjat på riktigt ännu men det här skiljer sig redan enormt mycket från GMU:n. Det här är mycket roligare. Visst hade vi stridsmoment även under GMU:n, men inte av samma kaliber.

På frågan om vad han har för mål med sin utbildning svarar han direkt och utan tvekan:
Jag vill bli officer. Sen om jag når dit via en befattningsutbildning till förare, skytt eller laddare spelar ingen större roll. Huvudsaken är att jag får vara på stridsvagn.