Brandbekämpning med helikopter i sommar

Lagom till sommaren har både helikoptertyperna helikopter 14 och helikopter 16 fått godkänt att flyga med ”vattentunnor” för att kunna hjälpa till att bekämpa större bränder. Då godkännandet nyligen blev klart har bara ett fåtal besättningar hunnit utbildats. 

Stefan Forsgren och Klas Johansson hjälps åt med en Bambi bucket. De väger 122 kilo, manöverdel och fästanordning oräknat.
Stefan Forsgren och Klas Johansson hjälps åt med en Bambi bucket. De väger 122 kilo, manöverdel och fästanordning oräknat.
Stefan Forsgren och Klas Johansson hjälps åt med en Bambi bucket. De väger 122 kilo, manöverdel och fästanordning oräknat. Foto: Försvarsmakten
En helikopter 14 har just tömt sin tunna på cirka 2 kubikmeter vatten.
En helikopter 14 har just tömt sin tunna på cirka 2 kubikmeter vatten. Foto: Försvarsmakten

De resurser som finns i sommar för att stödja samhället vid bränder är i linje med vad som fanns under förra sommaren, fast nu med fler helikoptertyper. Förutom två helikopter 10 som finns kvar sedan tidigare finns nu en besättning till Helikopter 14 samt två besättningar till Helikopter 16. För de två sistnämna är det inte antalet helikoptrar utan antalet utbildade besättningar som sätter gränsen.

− Det som tagit tid är inte själva utbildningen utan allt som måste skrivas innan, från rapporter och regelverk till utbildningshandböcker, säger en av besättningsmännen på Helikopter 16, Klas Johansson.

Varje gång som en ny typ av utrustning ska användas med en helikoptertyp måste en utvärdering göras. Den säkerställer att allt fungerar som det ska, sätter gränserna för hur utrustningen ska användas samt provar hur utrustningen ska användas på bästa sätt. Medan ”vattentunnorna”, som egentligen heter Bambi buckets, för Helikopter 14 är samma som användes för Helikopter 10 är utrustningen till Helikopter 16 helt ny. Dels kan tunnorna ta 2,5 kubikmeter vatten, mot 2 kubik, och dels är inte manöverdelen som öppnar och stänger tunnorna integrerad i helikoptern utan finns i en väska som lätt kan flyttas mellan olika helikoptrar. Den nya utrustningen kan också släppa ut lite vatten i taget jämfört med att släppa ut allt på en gång. Det kan vara bra att kunna varierar tyngden i samband med att tunnorna fylls men om det finns någon fördel vid själva släckningen är inte klart. Utrustningen är ännu inte testad vid någon brand.

− Tekniken är inte supersvår för oss som sköter hur tunnorna töms och släpps, det handlar mest om timing. Piloterna måste däremot veta hur helikoptern beter sig under olika förhållanden, säger Klas Johansson.

Beroende på hur brandområdet ser ut måste Klas och hans kollegor också avgöra vilken kopplingsanordning som ska användas. Tunnan kan antingen hänga 8 eller 40 meter under helikoptern. Kort avstånd ger mer precision medan långt avstånd möjliggör att man kan hämta vatten även om det finns höga träd eller andra höga hinder i vägen. Hastigheten på helikoptern och höjden, från 75-200 fot, som vattnet släpps från är dock det samma.

Försvarsmakten ska enligt lagen om stöd till samhället stödja vid kriser, i den mån det går att göra med befintliga resurser. Man får alltså inga extra resurser, pengar eller personal, för uppgiften och kan inte ha några besättningar som står i beredskap. I stället har det löst sig genom att personal vid behov avbryter ledigheter och semestrar för att hjälpa till.