Att vara officer: Jägarsoldaten som blev underhållsplutonchef

− När jag gjorde värnplikten kom jag underfund med att jag ville jobba i Försvarsmakten. Efter tjänstgöringen började jag jobba som soldat på Armens jägarbataljon. Då kände jag att det naturliga steget var att söka till officer, då man kombinerar en akademisk utbildning med ett praktiskt yrke, säger Adam Borres, tidigare jägarsoldat, nu underhållsplutonchef.

Man i uniform sittande framför datorn vid skrivbordet. Hylla med pärmar i bakgrunden.
Fänrik Adam Borres vid sitt skrivbord. Prio och andra program börjar bli rutin. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Porträtt av man i uniform och basker.
Fänrik Adam Borres. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

− Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

− Jag kan nog ärligt säga att jag inte haft en vecka som blivit den "vanliga" arbetsveckan. Nästan alla veckor är olika. Det kan vara allt ifrån att man är bortrest på olika övningar runt om i landet, sitta framför datorn och planerar kommande halvår, godkänna anställdas resor och arbetstider till att utbilda soldater i kunskaper som är allt från skidor till skjutning. Jag är plutonchef på en underhållspluton. Vi jobbar med allt från underhållstjänst som levererar vatten, mat, drivmedel, ammunition reparationer till kvalificerad sjukvård.

− Vad är ditt bästa minne av tiden på Karlberg?

− Bästa minnet från Karlberg kopplat till det utbildningsmässiga är vinterutbildningen. Eftersom jag själv jobbat på Arméns jägarbataljon där strid i vintermiljö är en självklarhet var det kul att vara tillsammans med kadetter från andra förband med annan vinterutbildning för att slutligen lösa en stridsuppgift i vintermiljö.

− Socialt är bästa minnet alla vänner man lärde känna och som nu finns i närområdet men även runt om i hela landet.

− Hur ser du din framtid och karriär inom Försvarsmakten ut?

− De kommande åren kommer jag växa i den befattningen jag har nu då jobbet är väldigt brett och komplext. Efter det är väl planen att man ska vidare uppåt i karriären kanske?

− Livslång karriär eller en kortare tid av livet?

− Svårt att säga. Allt beror på livets olika omständigheter, arbetsuppgifter, placering och familjen men jag trivs i Försvarsmakten och har just nu inga planer på karriärväxling.

− Vad tycker familj och vänner om ditt yrkesval?

− De stöttar mig till 100 procent. Jag har inte haft någon som ifrågasatt mitt yrkesval. Förhoppningsvis för att de tycker att jag passar som officer.

− Har utbildningen på Karlberg gett tillräckligt med kunskaper för att lösa arbetsuppgifterna?

− Ja och nej. Yrket är fruktansvärt brett och likaså utbildningen. När man går skolan tror man att man kommer göra vissa saker när man kommer ut till förbanden. I verkligheten kan det vara något helt annat. Det man saknar mest är det fredsmässiga chefskapet. Efter examen är man en förhållandevis duglig chef i skogen beroende på vem man är. Det jag inte var beredd på var chefskapet bakom skrivbordet och arbetsgivaransvaret.

− Hade det kunnat vara annan tyngdpunkt?

− Ja, man hade kunnat trycka mer på under utbildningen att det handlar om att ha en övergripande kunskap om mycket i alla fall för armékadetter, ha förmåga att gå ner och fördjupa sig ibland i vissa ämnen men hela tiden ha förmågan att leda och vara chef. För när examensklockan ringer så kan det vara så att man dagen efter är chef till 100 procent och inte bara under ett eller två genomföranden på skjutbanan.

− Var det något som saknades eller som det skulle varit mera av?

− Det är svårt att säga och är högst individuellt. Det viktigaste är om den egna personligheten gör en till en bra officer, inte utbildningen! Utbildningen kommer ge individen verktygen att bli officer. Sedan är det upp till individen själv som måste kämpa för att bli en duglig officer, det är inte stjärnan på axeln som gör det åt en.

− Var det något som var särskilt värdefullt och bra i utbildningen?

− Då jag har personalansvar har jag tagit med mig individutvecklingen som genomförs på Karlberg under de tre utbildningsåren. Trodde den skulle vara bortkastad tid men efter examen sitter jag på andra sidan och är den som ska utveckla soldater som har allt från ett till fem års erfarenhet. Då är individutveckling ett bra verktyg för mig som plutonchef.

− Är det verkligen framtidens yrke?

-Ja, min personliga erfarenhet är att i dagens samhälle är det viktigt att kunna vara chef samtidigt som att man måste kunna ta order. Detta gör man som officer dagligen. Även den personliga utvecklingen är väldigt hög både gällande kunskap och mognad. För jag vet inget annat jobb där man har en sådan samanhållning. Arbetsuppgifterna är roliga men samtidigt allvarliga.

− Vad säger deras polare i det civila om deras yrkesval?

− Många undrar vad man faktiskt jobbar med som officer. De som har gjort lumpen är intresserade av hur yrket i Försvarsmakten har ändrat sig. De andra som inte har någon egen koppling kan vara frågande vad försvaret egentligen är till för.

− Vad har varit bäst under utbildningen på officersprogrammet?

− Tillgången till vissa kadetter och lärare med hög motivation och kompetens som utvecklade mig, samt den stora tillgången till fysisk träning.