Swedec skapar säkrare ammunitionsförråd

– Målet med uppdraget är att minska riskerna för liv och hälsa för de som arbetar i ammunitionsförråden och för civilbefolkningen som bor i närheten, men även att öka säkerheten i Moldavien och resten av Europa genom att minska risken för spridning av ammunition, berättar Pär Carlsson.

Två män i uniform. I bakgrunden kamouflagenät
Jonas Lindgren och Pär Carlsson, specialister från Swedec i Eksjö. Foto: Försvarsmakten
Kvinna i rosa dräkt i talarstolen. Man i grå kostym sittande vid bord bredvid.
Sveriges ambassadör Ingrid Tersman vid avslutningsceremonin i försvarsministeriet. Foto: Army.md
Stort klassrum, elever i uniform tittar på bildspel.
Lektion i grundläggande ammunitionslära. Foto: Försvarsmakten
Gruppbild på trappa framför en byggnad. De flesta i uniform. Civil man i mitten, längst fram.
Medlemmar från det internationella Mobile Training Teamet (MTT), representant från OSSE och studenterna vid militärakademin ”Alexander cel Bun” i Chisinau, Moldavien. Foto: Försvarsmakten

De två svenska specialisterna Pär Carlsson och Jonas Lindgren, som till vardags tjänstgör vid Swedec i Eksjö, är nyss hemkomna från en insats i Moldavien. Här ger de en kort bakgrund och lägesrapport:

Tretton kursdeltagare ur den moldaviska försvarsmakten, inrikesministeriet och justitieministeriet har under tre veckor genomgått kursen "Fundamentals of Ammunition", vid den moldaviska Militärakademin "Alexandru cel bun " i Chisinau. Kursen genomfördes av fyra moldaviska instruktörer under överinseende av svenska, österrikiska och kanadensiska specialister. Specialisterna och deras kunskap var ländernas bidrag till projektet i samarbete med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Skapa ordning och reda

Målet med uppdraget är att bidra till en trygg och säker förvaring av konventionell ammunition i Moldavien. Genom att ge utbildning inom lagerhantering inklusive säkerhet och visuell inspektion, riktad mot tekniker, arbetsledare och hanteringspersonal i ammunitionsförråd.

Projektet syftar också till att bidra till stabiliteten i regionen genom att höja förtroendet hos transnistriska myndigheter.
– Utbildningen har bidragit till riskreducering i ammunitionsdepåer, och en bättre förståelse för de risker som finns och en bättre hantering av ammunition, förklarar Pär Carlsson. Jag är övertygad om att i slutet av projektet kommer moldaviska försvarsmakten ha ett program för hållbar utbildning för sina specialister som uppfyller de internationella normerna inom området.

Viktiga åtgärder

På grund av bristen på sakkunnig personal och ekonomiska resurser i Moldavien har skicket på ammunitionsförråden försämrats under de senaste decennierna. Efter ett utvärderingsbesök som utfördes av OSSE under 2006-2008, rekommenderades en rad åtgärder för att förbättra situationen, bland andra:

  • Förbättra regler och förordningar avseende lagerhantering samt utbildningsnormer.
  • Öka förståelsen för uppdelning av ammunition i olika riskgrupper och utbilda i samhanteringsgrupper för att minska farlig blandning av ammunition.
  • Öva praktiska färdigheter som krävs för att utveckla lagring av ammunition eftersom huvuddelen är manuell hantering.

Långsiktig lösning

Under en inspektion i slutet av 2011 utfördes en behovsanalys, där man kom fram till att den bästa lösningen var att bygga upp kapaciteten inom Moldaviens försvarsdepartement genom en effektiv och hållbar utbildning i lagerhantering på alla nivåer.
Tillsammans med departementet togs det fram en grundutbildning och fortbildning av lagerhanteringspersonal.
– Utbildningsprogrammen ser till att de anställda i ammunitionsförråd samt de som styr verksamheten förstår och tillämpar säkerhetsprinciper för förrådshantering på operativ nivå, menar Jonas Lindgren.

Efter tre veckors kurs hölls den högtidliga avslutningen i balsalen i det moldaviska försvarsministeriet. Den moldaviska försvarsministern, stabschefen för moldaviska armén, svenska ambassadören och österrikiska ambassadören, militärattachén samt tillförordnade biträdande chef för OSSE Moldavien deltog.

Ingrid Tersman, Sveriges ambassadör, betonade i sitt tal vikten av att bygga en utbildningsstruktur i de moldaviska väpnade styrkorna för att säkra hållbarheten i utbildningen.

Kursen fortsätter i juni 2015 med andra fasen som är en praktisk kurs i "Grundläggande ammunitionshantering".

Vice generalsekreterare Angela Kane, FN, generalsekreterarens höga företrädare i nedrustningsfrågor. Angela Kane talar här om säkerhetsfrämjande arbete internationellt i hantering och förvaring av ammunition där Sverige genom bland annat Swedec bidrar med struktur och expertis.