För Sverige i framtiden

Helikoptrarna som ska landsätta kadetter från Karlberg och rekryter från Halmstad sveper snabbt fram på låg höjd över vattenytan i skärgården utanför Nyköping. Allting bullrar och skakar i helikoptern när de närmar sig målet. Dörrskytten ger gruppen tecken att det är en minut kvar till landning och att de ska göra sig beredda.
– Framåt, skriker kadett Salmi till gruppen för att överrösta dånet från helikoptern när den tar mark. Snabbt är de ur och utgångsgrupperar.

Sammanstöt med fienden. Helge Bertil nedkämpar två fiender och fortsätter sedan framryckningen.
Sammanstöt med fienden. Helge Bertil nedkämpar två fiender och fortsätter sedan framryckningen.
Sammanstöt med fienden. Helge Bertil nedkämpar två fiender och fortsätter sedan framryckningen. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Kadett Salmi fokuserar i helikoptern innan avsittning.
Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Kadett Salmi ger order i utgångsgrupperingen.
Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens helikoptrar flyger in lågt mot Ramnö där det finns indikationer på att fientlig verksamhet pågår. Gruppen Helge Bertil beståenda av kadetter från Karlberg och GMU/FOK rekryter från Halmstad gör sig reda för att urlasta. Dånet från helikoptrarna är öronbedövande när de målmedvetet urlastar på den bara klipphällen. En av helikoptrarna understödjer med eldgivningen från luften.  Helge Bertil grupperar i igelkottförsvar vid landningsområdet.

Efter ett tag lämnar helikoptrarna området för att hämta resten av plutonen som ska förstärka truppen som landsatts på ön. Lika snabbt som helikoptrarna tagit gruppen dit lika snart är de utom syn- och hörhåll.  Order kommer från plutonchefen att framrycka i stridstriangel.

Efter att ha framryckt en bra bit över ön får de kontakt med fienden.

– Två fiender klockan tolv! Eld! Första omgång framåt, andra omgång understödjer, kadett Salmi ger order som överröstar stridslarmet. Efter ett par eldstötar kan kadett Salmi konstatera att de bägge fienderna är nedkämpade. De ger inga livstecken ifrån sig. Gruppen fortsätter sin framryckning.

Slutövningen för kadetterna vid Karlberg har ändrat fokus från och med förra året från internationella insatser till ett nationellt scenario där fienden verkar på svenskt terrítorium. Det förändrade läget i närområdet har varit en bidragande orsak till skiftandet av fokus på övningen.

Försvarshögskolan som är ansvariga för de akademiska delarna på officersutbildningen genomför övning Syntes med målen för krigsvetenskapskursen som  fokus. Under övningen testas kadetternai roller som chefer på alla nivåer. Dessutom får de praktiskt omsätta teori till praktik från alla tårtbitar i den treåriga utbildningen de fått vid Karlberg och under sin verksamhetsförlagda utbildningar på de olika fack- och funktionsskolor.

– Övningen är bara början på den långa vägen till att bli en framtida chef, avslutar övningsledaren major Hans Flach.