FS 29 tar över i Afghanistan

Onsdagen den 20 maj tog överste Jan Ohlson och hans personal ur FS 29 över ansvaret för Sveriges arbete i Afghanistan efter FS 28 under ledning av överste Joakim Karlquist.

Fanan överlämnas. Personal i ökenuniform. Baracker i bakgrunden.
Överste Joakim Karlquist, chef för FS 28 lämnar över en svensk fana till överste Jan Ohlson, chef för FS 29. Foto: Försvarsmakten

Vid årsskiftet upphörde Isaf och övergick till RSM, Resolute Support Mission, som genom framför allt rådgivning ska underlätta för de afghanska myndigheterna att succesivt ta över ansvaret för säkerheten i landet.

Rådgivningen sker främst till förband på kårnivå men även på ministerienivå som är tillhörande den multinationella staben i Kabul.

Den nya styrkan, kallad FS 29, är stationerad på Camp Marmal och bidrar med rådgivarteam, stabspersonal och flygbaspersonal samt en svensk stödfunktion med bland annat personal- och logistiktjänst.

Uppsättande förband är Luftvärnsregementet, Lv 6, med bidragande personal från Högkvarteret, Ledningsregementet, F 21, FMTS, Marinbasen samt poliser och sjukvårdspersonal.

- Efter två veckor känns det att alla har börjat komma in i verksamheten. Vi har haft stor hjälp av överlämningen från FS 28 och de av de våra som varit här i flera veckor innan jag tog över ledningen, säger överste Jan Ohlson.