Omfattande verksamhet i Vidsel

Markmålsskjutning med automatkanon från Jas 39 Gripen, flygunderhåll på krigsbas i vinterförhållanden, fälthållningsledarkurs. Det är ett axplock av alla de verksamheter som i dagarna bedrivits på Vidselbasen i Norrbotten.

Tekniker sätter sin signatur i en pärm.
När allt klargörningsarbete är dokumenterat signeras alla åtgärder i loggboken. Den följer alltid med flygplanet. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Tekniker vid teknisk utrustning för tankning.
Tankutrustningen är gammal och behöver ses över regelbundet för att fungera när den behövs. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Gripen-plan på väg att starta.
Fantastiska förutsättningar för ett lyckat uppdrag. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Stång fästs på flygplanets hjul för att kunna bogseras bort.
Åter från uppdraget hängs stegen på, teknikern får en första rapport av piloten hur allt fungerat, bogsstång sätts fast och sedan bogseras planet in på flygplansplatsen för att laddas ur Allt behöver gå snabbt då redan nästa flyguppdrag snart skall lösas. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Två män i uniform som har band med ammunition emellan sig.
Bataljonschefen, överstelöjtnant Magnus Eriksson lär sig ”banda” automatkanonammunition av ammunitionstroppchefen. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Tekniker fyller på ammunition i flygplan.
Laddning av ammunition ska gå fort fast utan att tulla på säkerheten. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Tekniker släpar på stor tankslang.
Att tanka en Jas 39 Gripen är ett metodiskt arbete med fastställda rutiner som inte får ändras på. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Gruppbild på del av ett kompani.
Del av 12:e flygunderhållskompaniet. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Flera personer i reflexvästar pekar och syns tala med varandra.
Kurschefen löjtnant Bertil Nilsson redogör för kursens upplägg för bataljonschefen överstelöjtnant Magnus Eriksson. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Två män i reflexväst, i bakgrunden stora snöslungor.
När en bana skall öppnas börjar man med att slunga snön, därefter plogar man och river isen, för att slutligen sopa och blåsa bort det sista. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Två män i snöröjningsmaskin.
Fälthållningsledareleven som går i befattning förklarar för maskinföraren hur han vill ha det. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

Det är tidig morgon och flygplanen skall bogseras fram och ställas upp för klargöring. Major Mårten Agnesson är rutinerad och har varit med på många övningar på såväl krigsbaser som på hemmaflottiljen. Mårten är systemingenjör och har till vardags befattningen som chef för flygsystemsektionen i Ronneby.
− Utöver sina ordinarie ansvarsområden så måste alla hjälpa till med det som behövs för att få allt klart i rätt tid, säger Mårten när han bogserar ut flygplanet till rätt plats.

Allt klargöringsarbete syftar till att ladda, tanka, säkerhetskontrollera och göra flygplanet klart för det uppdrag som piloten skall lösa. Även här passar devisen "rätt tid, rätt plats och med rätt utrustning" verkligen in.

Helt team för att träffa målet

Uppdragen som piloterna har vid denna övning är att bekämpa mål på marken med den 27 millimeters automatkanon som flygplanet har fast monterad. Målen är uppbyggda av containrar och plywoodskärmar, så likt en stadsmiljö som möjligt. Det gäller för piloten att förbereda flygningen noga då inga andra mål än det utpekade får träffas. Det finns mycket att hålla reda på – flygningen in mot målet, fart, anfallsvinkel i sida och höjd, målområdet framför och bakom, tidpunkt för eldöppning, väder, hot med mera. Till sin hjälp har han specialister för uppdragsplanering och bildtolkar ur stödenheten Mission Support Element (MSE).

Efter flygpasset analyseras sedan uppdraget för att ge både piloten och deras medhjälpare i MSE förutsättningar till utveckling. Flygplanet har en egen kamera som filmar förloppet samt en dator som lagrar all information (i vardagstal "den svarta lådan"). Med detta som grund kan sedan uppdraget jämföras med hur det var tänkt från början.

Mycket övning på kort tid

Chefen för 172:a stridsflygdivisionen överstelöjtnant Jörgen Axelsson och ställföreträdande chefen för 12:e flygunderhållskompaniet, kapten Pontus Thiel är rörande överens om att dessa övningar ger väldigt mycket i förhållande till vad de kostar i både tid, administration och ekonomi.
− Här på Vidsel är vi på en krigsbas som ligger i kanten av ett stort övningsområde. Det innebär att så fort flygplanet är i luften är vi i princip på plats för att lösa uppdraget. Korta omloppstider ger mycket övning, säger Jörgen.
-Dessutom får vi öva allt i vintermiljö även om vädret denna gång varit ovanligt soligt och milt, inflikar Pontus.

På en annan del av basen pågår en fälthållningsledarkurs. Det är R 3 skolan i Halmstad som utbildar fälthållningsledare för krigsförbandens behov. På kursen finns elever från flygbaskompanierna både från Malmen och från Ronneby. Som fälthållningsledare har man ansvaret för att landningsbanorna på en bas skall vara landnings- respektive startklara. Det handlar om att hålla banan ren från snö, is och smuts. Kraven är hårda för att hålla en hög flygsäkerhet. På vintern handlar det mycket om planering för att kunna hantera de mängder av snö som skall flyttas runt.

Veckorna före kursen kom det väldigt mycket snö på kort tid. Därefter blev det milt väder som gjorde snön tung och svårhanterlig.
− Perfekt för oss på kursen att öva på, säger kurschefen löjtnant Bertil Nilsson till överstelöjtnant Magnus Eriksson, chef för 1:a flygbasbataljonen som är och besöker kursen.

På kursen finns även soldater från det fasta flygbaskompaniet på Malmen som maskinförare. De är relativt nya i befattning och får här mängdträning och nyttiga kunskaper för sin skarpa tjänst till vardags.