Stridsfordon kanon för soldat och officer

72:a bataljonen utbildar soldater och officerare i stridsfordon 90

Ute vid kvarnen på Revingehed står vagnarna på led. Tre plusgrader, hög luftfuktighet och en svag vind från öst gör att kylan tränger genom alla lager av kläder när du står stilla. Men inne i vagnen levererar motorn skön värme.

David Schuster har just lagt ifrån sig sin telehjälm för att delta i intervjun och stänger dörren in till värmen. Foto: Niklas Falk/ Försvarsmakten

Idag är det praktisk utbildning av eldledningssystemet som står på schemat. Kursen är inne på sin femte vecka, eleverna är inne på sin nittonde dag. Det är fem veckor kvar till första veckan med skarpskjutning.

De deltagande eleverna på kursen är en blandad kompott. Dels sju officerare som ska bli instruktörer på Stridsfordon 9040 (Strf90), dels har vi åtta soldater som genomgår sin befattningsutbildning (BFU) för att bli stridsfordonssoldater, i första hand skyttar på Strf90.

 ˗ Det fungerar mycket bra att utbilda soldaterna och officerarna samtidigt. Det är ju ingen skillnad att skjuta kanon som soldat eller som instruktör, säger kapten Stig Brand. Stig Brand borde veta, han har jobbat med Strf90-systemet sedan det infördes i Försvarsmakten.

De blivande instruktörerna får direkt tillgång till en trupp att hålla övningspass med. Istället för att hålla utbildning med varandra kan de utbilda med soldaterna som genomför BFU. Naturligtvis finns även färdiga instruktörer närvarande, som kan kvalitetssäkrar utbildningen och ge feedback till de blivande instruktörerna.

En av soldaterna som genomgår BFU är David Schuster. Han slutförde sin Grundläggande Militära Utbildning (GMU) under 2014 och trivdes väldigt bra. Han sökte jobb som deltidssoldat (GSS/T), direkt efter GMU. David stod i valet och kvalet mellan att söka till en tjänst som soldat på heltid men valde tillslut en deltidtjänst eftersom det passade hans situation bättre.

Det hela började med att Davids kusin gjorde GMU och rekommenderade honom att söka.

 ˗ Om det är någon annan som funderar på att söka, gör det! Ni kommer inte att ångra er. GMU var bland det roligaste jag varit med om, säger David.

Uttalandet ger vid handen att David trivdes mycket bra och det var naturligtvis en starkt bidragande orsak till varför han sökte anställning efter GMU. Nu har han varit anställd sedan den 1:a januari 2015.

 ˗ Det har varit väldigt mycket information att ta in i början av utbildningen. Men instruktörerna är pedagogiska och allting sätts i ett sammanhang. Utbildningen är bra, säger David när vi frågar om hur han uppfattar utbildningen.

David och hans kollegor är alla godkända på kompletterande teoriprov för att erhålla militärt förarbevis för Strf90. Det är dels en repetition av de civila körkortsbestämmelserna (samma prov som för B-körkort), men också kompletteringar för militära tilläggsbestämmelser. Även om de ska bli skyttar måste vagnarna flyttas mellan övningspassen för att skapa realistiska övningsförutsättningar. Och på grund av vagnens sikte (gyrostabiliserat) så ingår det i utbildningen till skytt att kunna skjuta medan vagnen rör sig i terrängen, och någon måste köra för att skyttens utbildning skall bli komplett.