Händelserik branschdag i Skövde för studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare från olika lärosäten i Skaraborg deltog på branschdagen i Skövde garnison. De fick möjlighet att träffa personal från olika delar av Försvarsmakten och få information om alla olika yrken som finns. Medverkande var personal från Skaraborgs regemente P 4, Trängregementet, Skaraborgs flygflottilj F 7 samt Livregementets husarer K 3.

Studie- och yrkesvägledare på branschdag i Skövde
Studie- och yrkesvägledarna fick även möjlighet att klättra runt i och provsitta ett stridsfordon som är ett av vapenslagen på P 4 Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Studie- och yrkesvägledare på branschdag i Skövde
Utöver all information fick besökarna även ”klämma och känna” på en del utrustning, till exempel en jägarsoldats packning. Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten

Ett tjugotal studie- och yrkesvägledare från olika lärosäten i Skaraborg kom i veckan till Skövde för en branschdag. Där de fick möjlighet att träffa personal som informerade om olika yrken i Försvarsmakten. Dagen innehöll bland annat föreläsningar av personal från förbanden i regionen och förevisning av materiel som används i Försvarsmakten.

Initiativet var uppskattat bland besökarna som ansåg det mycket relevant att komma ut till verksamhetenen, träffa personal och få möjlighet att ställa frågor.

– Utbildningssystemet förändras ju och då måste ju vi som studie- och yrkesvägledare hålla oss uppdaterade, säger Louise Gidlund som jobbar inom Gymnasium Skövde. Det blir också lättare för mig att prata med elever som är intresserade när jag själv varit på plats och sett verksamheten.

Studie- och yrkesvägledarna kom till branschdagen för att nätverka och få nyttig information om hur det är att arbeta i Försvarsmakten. De fick bland annat träffa soldater från Trängregementet som berättade om sin kommande FN- insats i Mali. Piloter och flygstridsledare från F 7 berättade om sina utbildningar och personal från K 3 föreläste om hur det är att vara jägarsoldat i armen.

Besökarna fick även uppleva lite av en soldats verklighet när de transporterades runt på området i en terrängbil 20 och lunchen som bjöds på var i form av den så kallade ”grönpåsen”. Det var kanske inte den godaste maten men ett roligt inslag enligt Kattarina Mattson som arbetar på Stöpenskolan och tycker att dagen har varit givande.
– Det var väldigt roligt. Dagen har också varit väldigt bra anordnad!

Studie- och yrkesvägledare har en betydelsefull roll för skolelever och det är väsentligt för dem att ha koll på olika yrken och branscher för att kunna ge bra råd till sina elever. Branschdagen i Skövde garnison anordnades i syfte att ge en inblick i Försvarsmaktens verksamhet, vad den innebär och vad det finns för karriärmöjligheter. Linda Tengdahl, P 4, som var med och anordnade dagen är nöjd med utfallet.
– Framförallt är det roligt att studie- och yrkesvägledarna är nyfikna och ställer mycket frågor. Det är positivt att de är så pass intresserade.