Första flygbasbataljonen på vinterutbildning i Älvdalen

13:e flygbaskompaniets flygbassäkpluton och underhållspluton tillsammans med delar av kompaniledningen genomför vinterutbildning på Älvdalens skjutfält, Trängslet, i Dalarna.

Att ta vara på även korta raster är viktigt Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Löjtnant Markus Nilsson badar gärna i isvak Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Skidmarschen förbereds Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten
Viktigt att ta vara på även korta raster Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

Utbildningen startade med fordonsmarsch från F 17 på måndagen den 19 januari och avslutas med återmarsch tisdagen den 27 januari. Under dessa dygn genomförs allt från grundläggande soldatutbildning i vintermiljö till stridsskjutning på skidor. Vädret har växlat mellan 27 minusgrader och sol till bara två minus och snöfall.

Isvaksbadet bygger stora farhågor och särskilt när temperaturen var under 25 minusgrader. Förevisning över hur det ska genomföras sker av plutonchefen på underhållspluton, löjtnant Markus Nilsson.

När det gäller utbyggnad av förläggning i vintermiljö krävs kunskap. Spårdisciplin, skotta snö, svettas, dricka varmt, hämta granris, hugga ved med mera. Mycket att göra och mörkret faller snabbt. Då gäller det att ha koll på sin materiel.

Som vanligt vid vintertjänst konstateras att allt tar mycket längre tid samt att allt är mycket jobbigare än vanligt. Stämningen är god på kompaniet. Utmaningar och besvärligheter löses med gott kamratskap, glada miner och med en ökande förbandsanda som följd.