Förändrat Afghanistan – förändrat stöd

– För mig som ställföreträdande insatschef och en del av försvarsmaktsledningen är det viktigt att på plats få bilda mig en uppfattning om läget i Afghanistan och hur transformeringsprocessen fortskrider. En av utmaningarna jag ser är hur vi ska kunna utveckla och hitta rätt i rådgivningen gentemot afghanerna, säger Anders Grenstad, för stunden på plats i Afghanistan

Två män sitter vid soffbord och talar.
Två män sitter vid soffbord och talar.
Ställföreträdande insatschefen Anders Grenstad blir uppdaterad om läget av chefen för Isafs styrkor i norra Afghaistan, brigadgeneral Harald Gante. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten
Vy från sjukhusrum. Operationsklädd person i förgrunden. I bakgrunden talar två män med varandra.
En av de svenska läkarna förklarar vad som händer när den skadade soldaten tas om hand. Foto: Jörn Holmgren/Försvarsmakten

Senaste åren har insatsen i Afghanistan genomgått stora förändringar. De svenska camperna har avvecklats eller överlåtits till andra, Isaf har förändrat sin roll i landet och det svenska bidragit har dragits ned och inriktats mer mot rådgivning. Med mindre personal och ansvar måste också stödet från Sverige förändras.

Under några dagar har en delegation från Högkvarteret gjort en uppföljning av den svenska Afghanistaninsatsen. Med på besöket var, förutom ställföreträdande insatschefen konteramiral Anders Grenstad, också Anna Asp, ställföreträdande chef för juridiska staben, överste Anders Stach, chef för veteranenheten, överstelöjtnant Tomas Höglund, insatsstaben, och överstelöjtnant Michael Berner, armétaktiska staben.

Att Afghanistan nu har en ny president, med därpå följande byte av personer på olika poster över hela Afghanistan, är självfallet också en utmaning och en omständighet som de svenska rådgivarna möter och måste tackla.

Personal vid alla de svenska enheterna i Afghanistan fick vid besöket möjlighet att berätta om sin verksamhet, men också en möjlighet att komma med synpunkter på vad som kan utvecklas och göras bättre, både på plats och när det gäller stödet hemifrån.

− Dessa synpunkter från den enskilde är väldigt väsentliga och ger tillsammans med de rapporter vi får från förbandet en god bild av hur vi på bästa sätt ska kunna stödja våra förband fortsatte Grenstad.

En av de mer spektakulära delarna var besöket på det tyska fältsjukhuset, där en av de svenska läkarna, Yohan Robinson, informerade om hur fältsjukhuset arbetar och hur det är att samarbeta multinationellt. Efter informationen följde en förevisning. Besökarna kunde efteråt konstatera att sjukhuset var mycket modernt och välrustat.

Juridiskt stöd utan jurist på plats

För Anna Asp från juridiska staben var besöket också nyttigt. En av de saker hon tar med sig hem är bland annat hur staben på ett bra sätt ska kunna stödja en styrka som saknar en juridisk rådgivare på plats i insatsområdet.

– Det är viktigt att chefen för den svenska kontingenten känner den trygghet det innebär att ha ständig tillgång till juridisk rådgivning, även om juristen inte är på plats i insatsområdet. Hur vi ska vidareutveckla detta är en av de frågor jag tar med mig hem, säger Anna Asp.

Att besöka minnesplatsen på campen är naturligtvis en självklarhet för varje besök. Inte minst var det viktigt för Anders Stach, ansvarig för veteranarbetet i Försvarsmakten.
– Att se minnesplatsen och läsa namnen på de fem svenskar som stupat och därmed fått betala det yttersta priset för sin insats är en stark upplevelse säger Stach.

Anders Stach berättade också att det pågår ett intensivt arbete med att ytterligare förbättra stödet till veteraner och deras anhöriga, både under och efter sin insats.

Den nuvarande svenska styrkan, kallad FS 27, har gjort ett gediget arbete under sin tid i Afghanistan. Gott ledarskap, professionalism, humor och energi, det var ledorden när Grenstad avslutade sitt besök på Camp Marmal.