Förmåga förstärker försvaret

- Det är viktigt att vi återtar kunskap och förmågan skyddsteknik som legat i träda under de senaste tio åren. Därför är det extra roligt att vi har fått möjlighet till personlig utveckling och kunnat bidra med efterfrågad kompetens i Försvarsmakten, säger kursdeltagarna Thomas Bergstedt och Lars Burebrink.
Att kunna utforma fortifikatoriskt skydd inom rätt operationell och ekonomisk ram är inget enkelt arbete men nu satsar Försvarsmakten på att förstärka den förmågan.

Man med glasögon i blågrå uniform tar emot utmärkelse. Flaggor i bakgrunden.
Major Thomas Bergstedt mottar utbildningsbeviset ur chefen Militärhögskolan Karlberg Rikard Askstedts hand. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Interiör från ledningscentral med monitorer och projektion på storbild.
Besök vid fortifikatoriskt skyddad flygledningscentral i före detta Östtyskland. Foto: Försvarsmakten
Skyddad garageplats inspekteras för ledningsfordon vid troposcattersändare under studiebesöket i före detta Östtyskland. Foto: Försvarsmakten

Den skydds- och anläggningstekniska utbildningen är förhållandevis lång och spänner över många komplicerade ämnesområden. Bland dessa märks ämnen som byggmekanik, fastighetsekonomi, geomatik och juridik. Att kunna utforma fortifikatoriskt skydd inom rätt operationell och ekonomisk ram är inget enkelt arbete.

Utbildningen har huvudsakligen genomförts i anrika miljöer vid managementenheten vid Militärhögskolan Karlberg. Innehållet som behandlats har ännu idag likheter med äldre tiders matematik, fysik och konstruktionslära. Dessutom har bland annat plan- och bygglag och upphandlingsregler med mera tillkommit under senare tidevarv. Kunskapen och förmågan är ständigt aktuell och efterfrågad ur både nationella och internationella perspektiv. En av de elever som examinerades från förra kursen är involverad i föreberedelserna för förläggningsarbetena i Mali med de skydd som krävs på den aktuella platsen.

Delar av utbildningen har bedrivits vid universitet och högskolor. Under utbildningen har dessutom flera fördjupande studiebesök genomförts inom Sverige, men kursen har även besökt Tyskland. Där besöktes fortifikatoriskt skyddade anläggningar från före detta Östtyskland, såsom datalagringscentral, flygledningscentral och en troposcattersändare (radiosändarplats) vilket gav värdefulla insikter om teknikutveckling och fortifikation i ett vidare perspektiv.

− Att vi nu får ett tillskott av nio fortifikationsofficerare är mycket betydelsefullt för kompetensområdet. Vi ser också redan nu i vår personalplanering ytterligare behov av fortifikatörer för att ersätta kommande pensionsavgångar, varför vi kommer att tillvarata kursens erfarenheter för att kunna genomföra ytterligare en kurs 2015/16 säger överste Lars Träff försvarsmaktens främste företrädare inom fortifikationsområdet och beställare av utbildningen för de nya fortifikationsofficerarna.