Vår man i Kabul

Sedan i juli är överste Lennart Axelsson ny chef över de svenska medarbetarna i Kabul. Som rådgivare till den högsta militära ledningen på det afghanska försvarsdepartementet är han också ett tydligt exempel på hur den svenska insatsen nu flyttar fokus helt till rådgivning och utbildning av de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Överste Lennart Axelsson och generallöjtnant Mohammad Akram Foto: Carl Mårtensson/ Försvarsmakten

Överste Lennart Axelsson är rådgivare till generellöjtnant Mohammad Akram, ställföreträdare generalstabschef på det afghanska försvarsdepartementet, tillika ställföreträdande chef för den afghanska armén. Det är första gången som Sverige bidrar med en rådgivare på departementsnivån. Han kommer närmast från jobbet som chef för Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) i Halmstad men tvekade inte när han fick frågan om att åka till Afghanistan.
– Jag har själv skickat iväg personal på insats under flera år, och därför vore det inte trovärdigt att svara något annat än ja när jag fick frågan. Dessutom kommer min tidigare erfarenhet av långsiktig militärstrategisk planering och som rådgivare på svenska Försvarsdepartementet väl till pass, säger Lennart Axelsson.

Under tre års tid, mellan åren 2008 och 2011, arbetade Lennart Axelsson som militärt sakkunnig på Försvarsdepartementet och ansvarade bland annat för militärstrategisk planering, ett område som blev allt viktigare efter Georgienkrisen 2008.
– Inför försvarsbeslutet 2009 blev det helt plötsligt en nytändning för det nationella försvaret, och idag är den nationella försvarsplaneringen återupprättad. Arbetet på Försvarsdepartementet är det i min karriär jag hittills är mest nöjd med, säger Lennart Axelsson.

Trivs bra efter alla år

Att värnpliktig 4214 Axelsson skulle göra militär karriär var inget han trodde själv när han ryckte in en solig dag i juni 1979 men efter två veckor som eldledningsgruppchef på A4 i Östersund var han fast.
– Jag hade inga förväntningar alls på värnplikten, men jag trivdes bra och så är det fortfarande, 35 år senare, säger han.

Trots bakgrunden inom artilleriet har mycket av hans arbete under den senare delen av karriären handlat om materielförsörjning. Bland annat har han i omgångar lett utvecklingen av arbetsprocesserna mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV).
– Jag tycker om att få saker att hänga ihop, att bygga system som fungerar. En av de stora utmaningarna framöver för de afghanska säkerhetsstyrkorna är just att skapa en hållbar lösning över tid. Det handlar bland annat om hur många soldater och hur stora förband som behövs, men också om hur logistik och försörjning av dessa ska se ut. Det känns verkligen meningsfullt att på plats försöka bistå det afghanska folket, säger Lennart Axelsson.