Från säkerhet till utveckling i Afghanistan

Den internationella insatsen i Afghanistan förändras i snabb takt. Isaf-styrkorna som tidigare ansvarade för säkerheten har lämnat över ansvaret till de afghanska säkerhetsstyrkorna och ersätts istället av rådgivare.
– Huvudfokus för all vår verksamhet ska vara att stötta de afghanska säkerhetsstyrkorna med rådgivning, säger överste Matthias Landström, operationsledare för Isaf i norra Afghanistan.

Två mäni uniform vid ett skrivbord i ett kontor, den ene stående.
Överste Landström tillsammans med sin militärassistent (MA) kapten Sasan. De två har ett nära samarbete och tillbringar många av dagens arbetstimmar tillsammans. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Modeller av älgar med gula och blåa band runt halsen.
Älgarna på överstens kontor avslöjar snabbt att han är en svensk bland många tyskar på TAAC N. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Hjälm och övrig stridsutrustning hängande på en krok.
Att ha stabstjänst innebär inte att man slutar vara förberedd på strid. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Man med glasögon i uniform sittande vid skrivbord.
Överste Landström har lång erfarenhet av Afghanistan. Under 2005/2006 tjänstgjorde han både som kontingentschef, samtidigt som han var chef för planerings- och genomförandesektionen på Isafs operativa stab Kabul. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

När överste Matthias Landström anlände till Afghanistan i mars i år bestod Isafstyrkan i norra regionen av cirka 6 000 personer. När han åker hem i september är den halverad och vid årsskiftet nere på en fjärdedel. Som operationsledare för Isaf i norra Afghanistan är han en av huvudpersonerna i den snabba förändring som sker.

– Den första augusti bytte vi fokus till rådgivning definitivt när Regional Command North (RC N) bytte namn till Train Advise and Assist Command North (TAAC N). Antalet rådgivare ökar hela tiden och är snart uppe över hundra stycken som stödjer den afghanska armén och poliskårerna, säger överste Landström.

Navet i verksamheten

I rollen som operationsledare på TAAC N är han ansvarig för alla pågående operationer som Isaf genomför, ett krävande arbete som upptar en stor del av dygnets timmar, alla dagar i veckan. En normal arbetsdag startar i stridledningscentralen vid halv sju och slutar på samma ställe sexton timmar senare. Däremellan hinner han ta en rad beslut, förbereda och närvara vid morgon- och kvällsdragningar för chefen samt ha ett stort antal möten som rör de egna rådgivarna och pågående operationer med såväl Isaf-personal som de afghanska säkerhetsstyrkorna.

– Vi är navet i verksamheten. Cirka hälften av alla uppgifter som staben löser hamnar på min avdelning och vi är bara en femtedel av personalen, säger han.

Totalt har han i dagsläget cirka 60 personer på avdelningen från ett flertal Isaf-länder, men även ett antal samverkansofficerare från de afghanska säkerhetsstyrkorna. De sistnämnda är mycket viktiga då en del av överste Landströms uppdrag är att koordinera det stöd som Isaf ger i form av exempelvis flygunderstöd, underrättelser och övervakning från luften.

– Vi genomför i dagsläget i princip inga egna operationer, och det är precis så vi vill ha det. De ska bli självständiga och själva planera, genomföra och understödja sina egna operationer, säger han.

Därför har en allt viktigare del av arbetet blivit att följa upp de operationer som de afghanska säkerhetsstyrkorna genomför, med eller utan Isafs stöd.
– Vi måste skapa oss en uppfattning löpande om huruvida de klarar uppgiften att ta hand om säkerheten, vilket är det långsiktiga målet, säger han.