Fredrik, bäst i klassen!

Hans studier kommer hjälpa den enskilde ammunitionsröjaren i framtiden

Igår tog Fredrik Johnsson emot inte mindre än tre utmärkelser under examensceremonin för högre stabsofficersutbildning vid Försvarshögskolan. Efter två års studier med toppresultat, kan Fredrik titulera sig överstelöjtnant.

Överstelöjtnant Fredrik Johnsson, Swedec
Överstelöjtnant Fredrik Johnsson, Swedec, bär stolt medaljen Sydkoreas ambassadör Son Sung-hwan gav honom vid examensceremonin. Foto: Ann-Charlotte Ekman Hellman, Försvarsmakten

Högre stabsofficersutbildning är den högsta nivåhöjande militära utbildningen som finns i Sverige. För första gången har en person som är ammunitionsröjare i grunden gått hela den långa vägen.

Det är med stolthet som Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, gratulerar Fredrik Johnsson till fantastiska framgångar i sina studier som kommer hela funktionen till användning.   
Under avslutningen igår fick Fredrik kliva fram tre gånger för att ta emot medalj, jetong och stipendie. Fredrik blev främste elev och fick därför sydkoreanske arméchefen general Kwon Oh-Sungs pris. Han har haft högsta resultat av alla på utbildningen!

Motiveringen till stipendiet ur H M Konungens Militärfond löd: för synnerligen goda studieresultat som engagerad och uppmuntrande kamrat och för stort bidrag och aktivt engagemang i avdelningens utveckling.

För sin mastersuppsats, som Fredrik berättar om i filmen ovan, fick han ta emot en jetong med motiveringen; för självständigt arbete med exceptionellt goda resultat som ligger till grund för nya säkerhetsberäkningar som kommer användas över hela världen.

− Under opponeringen reste sig samtliga i rummet och applåderade Fredriks uppsats, det har jag aldrig varit med om förut berättar Hans-Göran Olsson, programchef för högre stabsofficersutbildning vid försvarshögskolan.

Experimentellt vidareutvecklad modell för dimensionering av skadebegränsande åtgärder mot RSV-penetration vid ammunitionsröjning heter uppsatsen som finns att ladda ner och läsa här på sidan.
Fredrik saknade själv beslutsstöd och beräkningsmodeller vid röjning av ammunition med riktad sprängverkan, RSV, och valde att fördjupa sig i ämnet under sina studier.

Genomförandet av fullskaliga skjutförsök var en förutsättning för uppsatsen och dessa gjordes på plats vid Swedec i Eksjö under februari. Ett av försöken kan ses först i filmen ovan. Under försöken ville Fredrik klarlägga inverkan av förhållanden som är typiska vid ammunitionsröjning, en skyddskonstruktion av sandsäckar och med ett långt detonationsavstånd till röjningsobjektet. Resultatet från försöken visade att den grundläggande teorin som idag nyttjas inte är användbar för dessa förhållanden. Utifrån detta har Fredrik vidareutvecklat en beräkningsmodell med syftet att skapa ett verktyg som är lättillgängligt och kan användas i daglig verksamhet inom ammunitionsröjning.

I framtiden kommer den enskilde ammunitionsröjaren världen över kunna lösa sin uppgift på ett säkrare sätt!