Försvarsmakten en del av programmet Gender Coach

I samband med en workshop med temat utvärdering av gender i militär utbildning samt coachning och mentorskap i Geneve berättade Försvarsmakten om sitt deltagande i Gender Coach-programmet. I samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folke Bernadotteakademin har den svenska satsningen fått uppmärksamhet internationellt med förhoppningen att andra länder ska kunna genomföra programmet framöver.

Skövde 20070912
Soldat från Nordic Battlegroup på Trängregementet i Skövde
Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten/Combat Camera
Skövde 20070912
Soldat från Nordic Battlegroup på Trängregementet i Skövde
Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten/Combat Camera
Försvarsmakten arbetar för en jämställd organisation. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Hur väl svarar utbildningsplaner och policies mot kraven vi har på oss att integrera ett genderperspektiv i utbildning av militärer? Hur väl svarar de mot våra nationella handlingsplaner? Detta är några frågor som behandlas under konferensen där Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) har en viktig roll för utbildning och träning i gender för militärer. NCGM är ett nordiskt samarbete och är funktionsansvariga inom gender för Nato, vilket innebär att de definierar Natos utbildningsbehov och ackrediterar deras utbildningar inom området.

Anna Björsson är Gender adviser på Försvarsmakten och tror att Sveriges historia av genderfrågor bidragit till att de fått förtroende för uppdraget, men betonar att det finns mycket kvar att göra. Andra länder har visat stort intresse för satsningen och ställer frågor om hur coachningen går till rent praktiskt.
- Det som är speciellt med programmet är att vi arbetar med både coachning och teoretiskt lärande i form av seminarier och föreläsningar, berättar Anna Björsson.

Målet med programmet?

Tanken med programmet är att ge myndighetschefer större inblick i vad praktiskt jämställdhetsarbete innebär. Utöver detta kommer cheferna att ha utvecklat sin kompetens inom jämställdhets- och resolution 1325-frågor samt skapat en handlingsplan. Handlingsplanen är en del av programmet som alla chefer i försvarsmaktsledningen ska ta fram, och Anna Björsson berättar att en av dem ägnat ett helt område i verksamhetsuppdraget åt jämställdhetsintegrering vilket visar att programmet har positiv effekt på verksamheten.
- Målet är att skapa en strävan efter att vilja arbeta med genderfrågor i organisationen. Vi vill skapa inre motivation hos cheferna och vi arbetar därför med två komponenter. Dels övertygelsen att det här är viktigt men också att skapa förmågan att bygga nya strukturer och arbetssätt, säger Anna Björsson.

Arbetet framåt

Konferensen har varit en användbar kontaktyta för Sverige med deltagare från bland annat Nederländerna, Georgien, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Ukraina, USA, Serbien och Tyskland. Försvarsmakten har deltagit i alla fyra konferenser med medarbetare från Insatsstaben och Nordic Centre for Gender in Military Operations.

Just nu genomförs den andra omgången med Gender coach-programmet som kommer att utvärderas vid årsskiftet. Under cirka ett år har cheferna tillgång till coachning där de träffar en coach en gång i månaden.

Nyfiken på Sveriges handlingsplan för 1325? Observera att den som ligger på regeringens webbplats är gällande trots datumet, den förlängdes till och med 2015.