Nyckeln till Camp Northern Lights överlämnad

Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif har sedan 2006 varit hem för fler än 7 000 svenska soldater och officerare som tjänstgjort i Afghanistan. Torsdagen den 26 juni 2014 överlämnades förläggningen till den afghanska staten.
– Camp Northern Lights har en stor plats i många svenska soldaters hjärtan, sa överste Mats Ludvig.

Två män gör honnör. Afghanska flaggan hissas och den svenska flaggan halas.
Den svenska flaggan halades för sista gången på Camp Northern Lights klockan 11.15, den 26 juni 2014. Foto: Carl Martensson/Försvarsmakten
Man i uniform håller tal.
Här har vi upplevt glädje och sorg. Här har vi skapat historia, sa överste Mats Ludvig i sitt tal vid överlämningsceremonin. Foto: Carl Martensson/Försvarsmakten
Två män skriver på papper sittande vid ett bord.
Överste Lars Norberg har lett planeringen av både byggnationen och avvecklingen av Camp Northern Lights. Här signeras avtalet tillsammans med brigadgeneral Rohulla, infrastrukturansvarig på 209:e kåren. Foto: Carl Martensson/Försvarsmakten
Militärer uppställda i raka led.
Sida vid sida står de svenska och afghanska soldaterna på historisk mark, flaggplan, Camp Northern Lights. Foto: Carl Martensson/Försvarsmakten
Beigefärgat fordon vid utfarten till Camp Northern Lights.
De sista svenska fordonen lämnar Camp Northern Lights. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten
Två män, en i svensk uniform och en i afghansk uniform, talar med varandra.
Innan överlämningen av Camp Northern Lights gick överste Lars Norberg och brigadgeneral Rohulla igenom en tjock inventarielista över bostäder, mäss, matsal, stabsutrymmen och mycket mer. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

Torsdagen den 26 juni 2014 överlämnade kontingenschefen för den svenska afghanistanstyrkan, överste Mats Ludvig, nycklarna till Camp Northern Lights till generalmajor Vesa, chef för den 209:e kåren i den afghanska armén.
– Låt denna plats fortsätta sprida sitt ljus över norra Afghanistan, sa överste Mats Ludvig.

Överlämningen av den svenska förläggningen Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif är en viktig milstolpe i den svenska Afghanistaninsatsen. Här har svenska soldater, tillsammans med sina nordiska och baltiska grannländer bott, och verkat sedan 2006. Här har många operationer planerats, ofta tillsammans med afghanerna, som har skapat säkerhet långt utanför Camp Northern Lights murar.

– Jag, den 209:e kåren, den afghanska armén, Försvarsministeriet och det afghanska folket är tacksamma gentemot alla de svenska soldater och officerare som tjänstgjort på Camp Northern Lights för att göra Afghanistan till en bättre plats att leva på. Vi är också mycket tacksamma för de pengar och det arbete ni lagt ner inför överlämningen av förläggningen, sa generalmajor Vesa.

I takt med att de afghanska säkerhetsstyrkorna har övertagit ansvaret för säkerheten i landet har Sveriges militära insats i Afghanistan minskat i storlek. På plats finns i dag cirka 200 svenska soldater och officerare med uppgift att träna och rådge de afghanska säkerhetsstyrkorna, samt att anpassa den svenska infrastrukturen och materielen i Afghanistan till framtida mindre insatser.

Sedan mars har svensk materiel, fordon och skyddsutrustning transporterats hem, samtidigt som förläggningen anpassats efter afghanska krav och behov. Bland annat har el, avlopp och vatten kopplats om för att minska driftkostnaderna samt att ett antal afghanska drifttekniker utbildats för att sköta den framtida driften av förläggningen.