Kadetter blev fänrikar

På en soldränkt Kyrkplan på Militärhögskolan Karlberg utnämndes efter tre års studier hundratalet kadetter till fänrikar. Dessa påbörjar med omedelbar verkan sina anställningar på respektive förband runt omkring i Sverige.
– Ni påbörjar er yrkesverksamma karriär i Försvarsmakten i en dynamisk och föränderlig tid. Glöm inte att föregångsmannaskap är en grundbult i Försvarsmaktens verksamhet. Ert uppträdande och agerande påverkar förtroendet för Försvarsmakten och Sverige, betonade överbefälhavare Sverker Göranson.

Kadetterna byter gradbeteckningar åt varandra. Här får en armékadett hjälp att avlägsna kadettvinklar och fästa fänriksstjärna. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Överbefälhavare Sverker Göranson utnämner kadetterna till fänrikar. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Militärhögskolan Karlbergs fana till höger och Försvarshögskolans till vänster, paraderas inför kadetterna under examensceremonin. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

– Att tillhöra och representera en organisation som är demokratins yttersta försvarare, det är något att vara stolt över! Detta förtroende att vara demokratins yttersta garant är också något vi ska vara ödmjuka inför. Vi i Försvarsmakten utgör ett av instrumenten i Sveriges säkerhetspolitiska verktygslåda. De uppgifter vi militärer löser på uppdrag av riksdag och regering kompletterar och växelverkar med andra säkerhetspolitiska instrument. Försvarsmakten är den yttersta garanten för demokrati, fred och frihet!, sa överbefälhavare Göranson med eftertryck.

Officersutbildningen som leder till anställning som fänrik i Försvarsmakten är en treårig akademisk utbildning som ges av Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg gemensamt. De inriktningar som finns är krigsvetenskaplig profil som ger kompetens för tjänstgöring inom arméns truppslag, amfibiekåren samt lednings- och logistikbefattningar. Militärteknisk profil ger kompetens för militärteknisk tjänstgöring inom hela Försvarsmakten och nautisk profil ger kunskaperna för tjänstgöring inom flottan.

Under utbildningstiden varvas teoretiska delar med praktiska övningar där kadetterna får omsätta sina kunskaper på ett handfast sätt. Kadetterna har under sin utbildningen fått subarktisk utbildning (vinterutbildning) i Arvidsjaur, fallskärmsutbildning i Karlsborg och seglat skolfartyg där man fått orientera efter stjärnorna.

– Jag hälsar er välkomna in i officersyrket och till en spännande framtid med utmaningar för både era kunskaper och ert ledarskap! Jag önskar er all lycka och framgång i er gärning inom Försvarsmakten. Vi kommer att ses igen ute i verksamhet, avslutade överbefälhavare Sverker Göranson.

Tidigare under diplomceremonien där kadetterna erhöll sina utbildningsbevis så gav chefen för Militärhögskolan Karlberg de blivande fänrikarna några ord på vägen.

– Jag har tidigare berättat för er vilken positiv feedback jag får från bland annat förbandscheferna när vi diskuterar dagens officersutbildning. Detta ska ni vara väl medvetna om men också ödmjuka inför, sa överste Rikard Askstedt.