Angel Thunder 2014

Flygbasjägarkompaniet har nu varit på plats i Tucson, Arizona, USA i en vecka i övning Angel Thunder, världens största övning i Personnel Recovery, PR. PR är undsättning av egen nödställd personal.

Flygbasjägare tar sig ned med snabbrep (fast-rope) från fransk EC725 Caracal. Caracal är för övrigt ett kattdjur som lever i Pyrenéerna, slående likt ett lodjur, flygbasjägarnas förbandssymbol. Foto: Försvarsmakten/F 17
Patrullhunden DJ med sin förare på Mount Lemmon utanför Tucson efter spårat på över 2000 m.ö.h. Foto: Försvarsmakten/F 17
Flygbasjägare tillsammans med franska CPA30 övar strid i bebyggelse inför kommande uppdrag tillsammans i urban miljö. Foto: Försvarsmakten/F 17

Egna förberedelser och FIT, Force Integration Training, har speglat första veckan. FIT innebär samövning för att överbygga olikheter i uppträdande och taktik. Detta har bl.a. inneburit acklimatisering i den utmanande miljön som bl.a. innebär temperaturen över +40 grader, höjder på över 3000 meter, kaktusar, skorpioner och skallerormar. Acklimatisering handlar dels om att vänja kroppen vid den belastning dessa förhållanden innebär men för kompaniets två tjänstehundarhundar, DJ och Epina, handlar det även om att vänja sig vid en ny doftmiljö, en mycket stor utmaning i torr, het luft där dofter snabbt avdunstar.

Huvudfokus under förberedelseskedet har dock varit de övningar som genomförts tillsammans med flygbasjägarnas samarbetspartners. Under årets Angel Thunder har flygbasjägarna valt att dela upp sina patruller och integrera dem i tre olika förband, dels med amerikanska PJ’s (Pararescue Jumpers) ingående i 48 Rescue Squadron från Tucson och 58 Rescue Squadron från Las Vegas samt franska Commandos Parachutiste de l ´Air 30 (CPA30). Enheter som flygbasjägarna samarbetat med vid flera tillfällen tidigare.

Redan under detta inledande skede har flygbasjägarna imponerat på sina internationella kollegor. Kompaniets hundar drar alltid till sig uppmärksamheten med förmågan att finna både nödställda människor och explosiva ämnen vilket har gjort flygbasjägarna efterfrågade inför den tillämpade delen. Flygbasjägarnas kunskaper inom vertikal räddning, alltså hur man räddar den som sitter fast på en klippvägg eller i ett träd har visat sig vara helt i klass med amerikanska PJ’s. Förutom hundarna är även flygbasjägarnas prickskytteförmåga  något som sticker ut i den här typen av förband, en förmåga som visat sig mycket användbar då det handlar om att kunna ge ett kvalitativt understöd till en liten enhet som ska kunna fokusera sitt arbete på att rädda liv.

Nu är Angel Thunder på väg in i sitt tillämpade skede. Två parallella insatsplaneringar har dragit igång och flygbasjägarna är ianspråktagna fullt ut i båda de uppdragen som startar under fredagen. Uppdraget vars yttersta syfte är att rädda liv och återföra egen personal som blivit avskuren från sina förband – ett moraliskt ansvar för varje försvarsmakt!