Valdag i Afghanistan

"Vi finns där om de behöver"

Idag går afghanerna till val.
En ny president ska väljas i landet.
De flesta vallokaler beräknas kunna hålla öppet även om det väpnade motståndet har uttalat sin ambition att störa valet på olika sätt och oroligheterna har den senaste tiden ökat över hela landet.

Säkerhetsposteringen i byn Chahar Bolak nordväst om Mazar-e-Sharif har byggts upp med bidrag från Försvarsmakten. Distriktpolischefen inspekterar den här tillsammans med major Karl Gunnarsson. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Misha Lindau, ställföreträdande plutonchef för vakt- och eskortplutonen står idag tillsammans med sina soldater i förhöjd beredskap, beredda att hjälpa till om behov uppstår. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Anders Widuss finns närvarande på OCCR-kontoret i Mazar-e-Sharif under valdagen där han stöttar och rådger sin afghanske kollega General Sarwar Sayed Sayadi. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Både den svenska och lettiska snabbinsatsstyrkan på Camp Northern Lights är redo att snabbt rycka ut. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Redan under lördagsmorgonen var köerna långa till vallokalerna i Mazar-e-Sharif. Foto: Aleksander Hage/Norska Försvarsmakten
Samtliga röstande måste visiteras innan de får gå in i vallokalen och lägga sin röst. Foto: Aleksander Hage/Norska Försvarsmakten

Att valet kan genomföras har stor påverkan på utvecklingen i Afghanistan och att det afghanska folket på ett säkert sätt kan rösta är viktigt. De afghanska säkerhetsstyrkorna (ANSF) är de som på egen hand planerat och ansvarar för säkerheten inför, under och efter valet. Sverige och Nordic Baltic Transition Support Unit (NB TSU) har i sin tur också förberett sig väl och står beredda att hjälpa till.

- ANSF har byggt upp och planerat sin förmåga själva. Vi har höjt vår beredskap så att vi hjälpa till om de behöver det och begär det av oss. Det kan handla om stöd med exempelvis evakuering, sjukvård, övervakning och minröjning, säger chefen för NB TSU överste Micael Berner.

Även om den svenska styrkan inte har en aktiv roll så har man ändå genomfört rådgivning, planering, övning och en mängd verksamhet inför valet och kommer även att ha en del uppgifter under och efter själva valdagen. Sverige och NB TSU har inför valet bidragit till att säkerhetsposteringar har byggts upp åt ANSF på flera platser i norra Afghanistan vilket möjliggör rörelsefrihet och en överblick av områden som inte varit möjlig tidigare. Utöver det har NB TSU utbildat afghanska kvinnor så att de kan genomföra skyddsvisitation av andra kvinnor som kommer för att rösta.

Förhöjd beredskap

Det regionala samverkanskontoret i Mazar-e-Sharif (Operations Coordination Center Regional - OCCR) kommer precis som tidigare att vara bemannat dygnet runt av det svenska rådgivnings- och samverkansteamet. OCCR är under valet dessutom definierat som huvudledningsplats för samtliga chefer inom ANSF på regional nivå för hela norra Afghanistan.

 - Detta har krävt ett antal förberedelser vid OCCR där vi i samverkans- och rådgivningsenheten har stöttat våra respektive afghanska kollegor på olika sätt. Informations- och rapportflödet är mycket större nu än i normalfallet så vi har bland annat förstärkt vår bemanning. Vi kommer att finnas där i bakgrunden om ANSF behöver oss, säger överste Anders Widuss, Senior Advisor tillika chef för den svenska rådgvings- och samverkansenheten.

 - Under valet står vi i förhöjd beredskap med flera snabbinsatsstyrkor, både från Sverige och Lettland. Vi är väl förberedda och har både planerat och övat länge inför den här uppgiften. Vi har en passiv roll men är beredda att snabbt åka ut om exempelvis personal från Isaf eller det svenska ambassadkontoret behöver undsättning, säger fanjunkare Misha Lindau, ställföreträdande plutonchef för vakt- och eskortplutonen.

Valresultatet klart först i sommar

ANSF har kommit långt i sin utveckling sedan Isaf började stödja dem. De har visat att de kan hantera stora säkerhetsarrangemang, som nu senast under det afghanska nyåret, Nawroz, som ur en säkerhetssynpunkt blev en succé. Hur det kommer att gå idag återstår att se, men det är troligt att valet som helhet kommer att genomföras. De första rapporterna från vallokalerna i Mazar-e-Sharif säger att köerna ringlar sig långa och stämningen är god bland dem som ska eller har röstat.

- ANSF tar väldigt seriöst på sina uppgifter inför valet. De är så förberedda som de kan vara med sina förutsättningar och sitt sätt att sköta verksamheten. Det går självfallet inte att sia om med vilken kraft motståndaren kommer att verka, men jag tror och håller mina tummar att valet kommer att gå bra, säger Anders Widuss.

Runt 12 miljoner av landets cirka 30 miljoner invånare har rätt att rösta och valmyndigheten förväntar sig att cirka 95 procent av nästan 7000 vallokaler landet över kommer att vara öppna under dagen.  Även om valet genomförs idag kommer det att ta lång tid innan alla valurnor samlats in från avlägsna platser i landet och alla röster har räknats. Förutsatt att ingen kandidat får över 50 procent av rösterna i första omgången talar mycket för att det dessutom kommer att bli en ny valomgång i slutet av maj, vilket betyder att det inte blir avgjort vem som blir Afghanistans nya president förrän någon gång i sommar.