”Så här skulle varje dag vara”

Det börjar mörkna och korvetten HMS Nyköping glider in för förtöjning i Karlskrona örlogshamn. En fullspäckad dag till sjöss är till ända för besättningen. Man är trött men framför allt nöjd, det är ju till sjöss en fartygsbesättning vill vara. Att varje dag på jobbet skulle vara så här, verkar man enig om.

Hot som upptäcks från bryggan kan pekas ut för personalen i stridsledningscentralen.
Hot som upptäcks från bryggan kan pekas ut för personalen i stridsledningscentralen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Malmö är beredd att möta ett luftangrepp.
HMS Malmö är beredd att möta ett luftangrepp. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Rökdykarna jobbar med en brand i ett rökfyllt maskinrum.
Rökdykarna jobbar med en brand i ett rökfyllt maskinrum. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
I maskincentralen övervakas och åtgärdas fel på tekniska systemen.
I maskincentralen övervakas och åtgärdas fel på tekniska systemen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Carlskrona är skyddsföremål och försvaras av korvetterna.
HMS Carlskrona är skyddsföremål och försvaras av korvetterna. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Dagen började med övningar mot stridsbåtar och propellerflygplan som utsatte fartygsstyrkan för upprepade anfall inomskärs. HMS Carlskrona var för dagen skyddsföremålet som korvetterna hade till uppgift att bevaka. Trots modern spaningsradar är det inte alltid enkelt för personalen i stridsledningscentralen att hålla koll på snabba båtar som dyker upp bakom öar och flyg som ligger lågt över land. Då blir utkikarnas roll än viktigare. Med sina kikare och rapporter gör de så att fartyget snabbt kan rikta in sina vapen åt rätt håll.

Avancerade övningar mot en kvalificerad motståndare

Väl ute till havs fortsätter man i den stridsbana som byggts upp och som man övat i ett flertal gånger. Fartygen avfyrar sina kanoner mot ett skjutmål som ett av marinbasens fartyg bogserar. Flera anfallande sjömålsrobotar dyker plötsligt upp i form av två målflygplan som bogserar skjutmål bakom sig. Korvetterna börjar bekämpa hotet och en efter en bekämpas robotarna. Händelsen upprepas flera gånger, så att alla fartygen får möjlighet att öva. Därefter besvarar korvetterna elden och egna sjömålsrobotar avfyras mot de fientliga fartygen. De egna robotskotten simuleras i ledningssystemet, men allt görs som på riktigt, utom själva avfyrningen. Självklart övas också den egna skyddsorganisationen. Bränder och andra skador inträffar på fartygen som måste bekämpas och tvingar fram reservmetoder för att kunna fortsätta slåss.

Erik Öhrn är fartygschef sedan något år tillbaka på HMS Nyköping

- Det kräver mycket övningsplanering för att verkligen sätta press på hela fartyget samtidigt. Man måste sätta tryck på oss i flera dimensioner samtidigt, som exempelvis ett samtidigt luft- och ythot. Då tränas fartygsledningen också och tvingar oss att göra snabba och svåra prioriteringar, sammanfattar Erik.

Ett kvalificerat fartyg som en Visbykorvett ställer därför också höga krav på de som planerar dess övningar. Först när man verkligen pressat hela besättningen, framträder de saker som är viktigast att förbättra i framtiden. Sådana här övningar till sjöss ger därför ovärderliga erfarenheter men också en glad, trött och i slutändan kompetent besättning.