En Strimma av ljus

På Trängregementet vid Mariebergskompani utbildas cirka 90 rekryter i grundläggande militär utbildning (GMU). Mer än hälften av tiden har gått på den 13 veckors långa utbildningen.

Förevisning av en stridsutrustad lastbil och soldatens personliga utrustning. Foto: Hampus Andersson/Försvarsmakten
Rekryten fick pröva att hantera våra maskiner, "spill inte vattnet". Foto: Hampus Andersson/Försvarsmakten

I takt med att snön smälter bort så har rekryten hunnit få ”koll på läget”, levt några dygn under fältmässiga förhållanden och utbildats i närkamp och strid. Vecka åtta genomfördes dessutom en förbandsinformation och rekryteringsdag inom ramen för Strimma E.

Sammanhållande för genomförandet av dagen var löjtnant Cecilia Jessen som arbetar som yrkesvägledare vid GMU.

- Vi ser att aktiviteterna inom ramen för Strimma E och yrkesvägledning är en framgångsfaktor för att så många rekryter som möjligt ska ta anställning efter GMU, säger hon.

Strimma E också kallad ”Fortsatt engagemang”  är en av fem kunskapsområden, som är den röda tråd som löper från det att rekryten antagningsprövar, genomför GMU och därefter tar anställning. Syftet är därmed att få vägledning och en större inblick i soldatyrket.

Informativ dag

För att tydliggöra rekrytens blivande anställning på Trängregementet bjöd anställda och blivande kollegor på en informationsdag. Chefen för andra logistikbataljon, Major Ola Ottosson inledde dagen. Därefter informerade personalavdelningen om vad det innebär att arbeta som heltid- och deltidssoldat på Trängregementet och anställande chef Major Mauro Stell, beskrev den fortsatta soldatutbildningen och befattningsutbildning som sker under sex månader efter genomförd GMU. Det var många rekryters ansikten som sken upp när soldat Nilsson och Sixtensson beskrev sin resa från genomförd GMU i höstas till att nu vara anställd i Skövde och hur det är att utbildas i att köra lastbil.

Framtida anställning

Inneliggande rekryter kommer att anställas som heltidssoldater vid en transportpluton och som antingen heltid- eller deltidssoldat vid en försörjningspluton. För att få en uppfattning om vad detta faktiskt innebär så bestod sedan huvuddelen av dagen i att ”klämma och känna” på utrustning och materiel.

Denna dag uppskattade rekryten på flera vis. Framförallt blev det ett skönt avbrott till övrig utbildning och en möjlighet att ställa frågor om allt möjligt, dessutom bjöds alla på fika.