Behovsstyrd kaptensutbildning

Det inledande försvarsmaktgemensamma skedet på utbildningen genomförs under tolv veckor på MHS Karlberg. Tiden på skolan består i huvudsak av akademiska studier och att då genomföra ett antal teoretiskt fristående kurser. Detta är ett led i att säkerställa rätt kompetens på kaptenerna i Försvarsmakten. Utbildningen genomförs tillsammans med Försvarshögskolan.

Att kursen är försvarsmaktsgemensam ger kunskapsöverspridning tycker  löjtnanterna David Ek Livgardet, Mattias Svensson Helikopterflottiljen och Lars Bengtsson Fjärde sjöstridsflottiljen.
Att kursen är försvarsmaktsgemensam ger kunskapsöverspridning tycker löjtnanterna David Ek Livgardet, Mattias Svensson Helikopterflottiljen och Lars Bengtsson Fjärde sjöstridsflottiljen. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

- Utbildningens syfte är att tillgodose förbandens behov av officerare med tillräcklig kunskap och färdighet för att kunna tjänstgöra i befattningar på kaptens nivå under fred, kris och krig, både nationellt som internationellt, säger chefen för utbildningen, major Mats Meibäck.

Kaptensutbildningen är nu åter på Militärhögskolan Karlberg efter att ha varit förlagd i Halmstad de senaste sex åren.

Kursens antagning har varit central vilket tydliggjort var behovet av kaptener är som störst. Förbanden har fått platser därefter och inte efter generell tilldelning.

 - Nytt för i år är också att några av kurserna ger högskolepoäng, säger major Meibäck.

Utbildningen på Karlberg har tre stora teoretiska block, ledarskap, strategi/krigsvetenskap som genomförs av FHS och Försvarsmaktens kurs arbetsgivarföreträdare 1.
Efter tiden på Karlberg skall eleverna vidare och genomföra ett stridskraftsskede samt ett befattningsskede, totalt sett omfattar hela utbildningstiden, beroende av utbildningsinriktning mellan 25-35 veckor.

- Det är bra att få förkovra sig i att leda och utveckla arbetslag, säger löjtnant Lars Bengtsson. Dessutom är det ett naturligt steg för befordran, fortsätter han.

- Utbildningen är ett måste för att vara befordringsbar samt att man har eller inom kort ska bestrida en kaptensbefattning, tillägger major Meibäck.

En officer utvecklas för att på sikt kunna bestrida befattningar på nivå kapten, OF 2, och högre, i första hand inledningsvis inom aktuellt arbetsområde. Officerens utveckling fokuserar på att kunna leda förbandet i insats i Sverige eller utomlands och på förbandets roll ingående i ett större sammanhang.

Den djupare och mer specialiserade kompetens som krävs för att lösa uppgifterna i andra nivåer tillhandahålls i stor utsträckning av andra personalkategorier, i första hand specialistofficerarna som benämns OR.

Utbildningen syftar till att tillgodose Försvarsmaktens behov av armé-, marin- och flygvapenofficerare med tillräcklig kunskap, insikt och färdighet för att kunna tjänstgöra och utvecklas i befattningar på nivå OF 2 under fred, kris och krig, såväl nationellt som internationellt.

-Kursen är bra även på det sättet att den är upplagd som en gemensam kurs för de olika stridskrafterna. Detta ger en positiv kunskapsöverspridning, avslutar löjtnant David Ek.