Välkommen till Studio Försvarsmakten, kommunikationskanalen som vänder sig till alla medarbetare, anställda som frivilliga. Här får du ta del av viktig information direkt från ÖB och Försvarsmaktens ledning.

Sveriges Natomedlemskap och kriget i Ukraina

Försvarsmaktens ledning kommunicerar kring Natomedlemskapsfrågan, nuläget i Ukraina samt en sommarhälsning från överbefälhavare Micael Bydén.

Annika Nordgren Christensen och ÖB Micael Bydén.

Det förändrade omvärldsläget och Ukraina

Försvarsmaktens ledning kommunicerar kring det förändrade omvärldsläget med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och vad det innebär för dig som medarbetare. Studio Försvarsmakten vänder sig till alla medarbetare, anställda som frivilliga. Inspelning av videon ägde rum måndagen den 28 februari 2022.

Insatschefen Michael Claesson.

ÖB om aktuellt läge

Det ryska agerandet slår brutalt mot Ukraina. "Vi gör det som krävs för att lösa vårt mest grundläggande uppdrag – att hålla Sverige tryggt och säkert", säger överbefälhavare Micael Bydén. Studio Försvarsmakten vänder sig till alla medarbetare, anställda som frivilliga.

ÖB Micael Bydén.

2021 – året som gått

Sveriges överbefälhavare summerar året som gått och blickar framåt kring Försvarsmaktens övergripande målsättningar och hur organisationen behöver utvecklas de kommande åren.

Micael Bydén och Annika Nordgren Christensen i en TV-studio.
Porträtt på arméchefen Karl Engelbrektson.
Arméchefen Karl Engelbrektson om året som gått.
Flygvapenchefen Carl-Johan Edström om året som gått.
Ledningssystemchefen Mattias Hanson om året som gått.
Logistikchefen Michael Nilsson om året som gått.
Marinchefen Ewa Skoog Haslum om året som gått.
Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg om året som gått.
Ställföreträdande utbildningschefen Anna-Karin Broth om året som gått.

Samtal om Försvarsmaktens tillväxt

Skärmdump
Studio Försvarsmakten: Tillsammans stärker vi Sveriges försvar. Från juni 2021.