Tillsammans stärker vi Sveriges försvar

Sveriges överbefälhavare bjuder in till samtal om Försvarsmaktens tillväxt och utveckling samt om hur vi tillsammans ska omsätta vår målbild 2025 i praktiken. Samtalet sker digitalt och vänder sig till alla medarbetare, anställda som frivilliga.

Studio Försvarsmakten är ett nytt koncept som kommer att återkomma under de närmaste åren. Detta för att i ett tilltalande format kunna ge information och sammanhang kring Försvarsmaktens tillväxt, utveckling och hur vi tillsammans ökar vår försvarsförmåga.