Värnpliktiga på övning
Värnpliktiga på övning
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Luftvärnssystem 103
Luftvärnssystem 103/Patriot. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Sveriges enda luftvärnsregemente Lv 6 ligger i Halmstad. Vår uppgift är att vara ett skydd mot hot från luften, som fientliga helikoptrar, flygplan, granater eller raketer.

Genom olika typer av sensorer som radarsystem kan de olika hoten upptäckas, identifieras och bekämpas av våra robotar. På så sätt kan vi skydda civilbefolkningen, byggnader och platser som är viktiga för samhället eller egna militära styrkor.

Luftvärnets huvuduppgift utförs alltså i luftrummet i samverkan med flygvapnet men regementet tillhör armén och förbandets soldater är även tränade i markstrid.

Officerare och specialistofficerare som specialiserar sig på luftvärn får sin utbildning vid Luftvärnets stridsskola som är en del av Lv 6.

Regementet har också ansvar för att utveckla luftvärnet inom Försvarsmakten. Det kan handla om allt från att utveckla taktik för strid, till att delta i arbetet med att ta fram ny materiel. Just nu pågår en uppgradering av Försvarsmaktens luftvärn, bland annat inför vi robotsystem 103.

Lv 6 har beredskap för insatser både nationellt och internationellt. Lv 6 är en del av Halmstads garnison.

Notiser Från Luftvärnsregementet

Framtida ledare rycker in
28 juni202311:07

Ett hundratal unga killar och tjejer ryckte in i början av veckan för att genomföra en militär grundutbildning på 12 eller 15 månader i Halmstads garnison. Detta inryck är det första av två och dessa värnpliktiga ska utbildas till plutonsbefäl och gruppbefäl och några är soldater med längre utbildningstid. Den första veckan är det många nya intryck, mycket information och många rutiner som ska läras in.

Dageleven, Ymer, lämnar klartecken till plutonchefen. Plutonen är samlad och redo för visitation. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
– De här första dagarna handlar det mycket om att lära ut rutiner, uppställning, gå och stå, hur vi pratar och vilka regler som gäller, berättar plutonchefen Viktor Åberg vid Luftvärnsregementet. 
 
Första dagen var det inskrivning och registrering följt av information från Försvarshälsan som bland annat gav tips om hur de värnpliktiga ska förebygga skador. Att därefter flytta in på logementet och bädda sängen var nästa stora moment. Bäddningen – att få den rätt, att lakanet är tillräckligt sträckt, att filten är i rätt ände av påslakanet – verkar vara en konst. Och just bäddningen var det många som fick göra om vid den första visitationen på tisdagens morgon. 
 
Hilda Pihlsgård, från Malmö, har precis sträckt färdigt sitt lakan och kan pusta ut en stund. 
– Jo, men det känns ändå bra nu. Jag är mer taggad nu än innan måste jag säga och nu har vi varit här en stund och allt är inte så oklart längre, berättar hon. 
 
Från Stockholm kommer Ymer Palmgren och han är ”oerhört laddad” för att göra värnplikten. 
– Jag har verkligen sett fram emot det här, en del i det är att jag tvingas utmana mig själv på sätt som jag inte skulle ha gjort annars. Sen ser jag fram emot utbildningen, man ska aldrig tacka nej till en utbildning, det här är bra för mig, säger han innan det är dags för uppställning i korridoren igen. 
 
Ymer gör sin värnplikt vid Luftvärnsregementet och kommer vara där hela tiden. Hilda gör den första delen vid Luftvärnsregementet men tillhör egentligen Försvarsmaktens tekniska skola och kommer flytta över framåt hösten. Plutons- och gruppbefälsutbildningen genomförs som en garnisonsgemensam utbildning. 
 
En av alla rutiner som ska läras in är morgonrutinen med bäddning och städning och därefter visitation. 
– Korpral, värnpliktig Söderholm anmäler att logement 37 är klart för visitation. 
 
Korpralen stegar in på logementet och för Söderholm blir det en nervös väntan utanför. Det blir backning på fyra sängar plus att bord och lister ska torkas av. 
 
För Viktor Åberg är det tredje värnpliktskullen som han är plutonchef. 
– Jag tycker det är kul med en ny utbildningsomgång och att vi ska utbilda cheferna. Det ställer andra krav på oss som ska utbilda dem. Hur de blir, plutonsbefälen och gruppcheferna, kommer påverka hur det blir på regementet framåt. Vi ska ge dem en bra grund att stå på, det är en rolig utmaning, menar plutonchef Åberg. 
 
De som ryckte in nu är särskilt uttagna för att kunna verka i rollen som chef och Viktor menar att de måste kunna visa att Plikt- och prövningsverket har gjort ett bra val som valt just dem. 
– Vi i befälslaget har en viktig uppgift att förmedla rätt inställning till de värnpliktiga. De ska förtjäna ledarskapet och för det krävs en stor ödmjukhet och det är något som jag tycker är väldigt viktigt, betonar Viktor Åberg. 
 
Att det blev värnplikten för Hilda var ingen självklarhet. 
– Jag fyllde i en femma på motivation men nu är jag här och jag ser fram emot att få prova saker som jag inte varit med om innan, en bra utbildning och nya vänner!  
 
Kommande dagar handlar om grundläggande kunskaper i mångt och mycket. De har hämtat utrustning på förrådet och dessa ska inventeras. De ska lära sig hur uniformen ska bäras och hur de olika persedlarna får kombineras. Rutinerna ska läras in och om någon vecka ska de ut i fält första gången. Det är ett par veckor kvar innan de andra värnpliktiga rycker in och då kommer de nu nyinryckta kunna mer och vara trygga i miljön här. 
 
– De som är här nu är smarta, drivna och har många bra naturliga ledaregenskaper och av dem ska vi fostra ledare och skapa en pluton som är så bra som möjligt, det ser jag mycket fram emot, avslutar plutonchef Åberg. 
 
Luftvärnsregementet
Fakta Luftvärnsregementet
  • Förkortning: Lv 6
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 650
Så har vi räknat
Karta