Värnpliktiga på övning
Värnpliktiga på övning
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Luftvärnssystem 103
Luftvärnssystem 103/Patriot. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Sveriges enda luftvärnsregemente Lv 6 ligger i Halmstad. Vår uppgift är att vara ett skydd mot hot från luften, som fientliga helikoptrar, flygplan, granater eller raketer.

Genom olika typer av sensorer som radarsystem kan de olika hoten upptäckas, identifieras och bekämpas av våra robotar. På så sätt kan vi skydda civilbefolkningen, byggnader och platser som är viktiga för samhället eller egna militära styrkor.

Luftvärnets huvuduppgift utförs alltså i luftrummet i samverkan med flygvapnet men regementet tillhör armén och förbandets soldater är även tränade i markstrid.

Officerare och specialistofficerare som specialiserar sig på luftvärn får sin utbildning vid Luftvärnets stridsskola som är en del av Lv 6.

Regementet har också ansvar för att utveckla luftvärnet inom Försvarsmakten. Det kan handla om allt från att utveckla taktik för strid, till att delta i arbetet med att ta fram ny materiel. Just nu pågår en uppgradering av Försvarsmaktens luftvärn, bland annat inför vi robotsystem 103.

Lv 6 har beredskap för insatser både nationellt och internationellt. Lv 6 är en del av Halmstads garnison.

Notiser Från Luftvärnsregementet

En ny kull framtida chefer
18 november202215:02

I veckan avslutades plutonsbefälsskolan för värnpliktiga Pb-elever på Luftvärnsregementet i Halmstad. Utbildningen är krävande och ställer höga krav på personlig mognad och ledarskapsförmåga.

Efter flera veckor av teoretisk utbildning genomförs avslutet ute i fält. Stridsskjutningar varvas med fångtjänst och överlevnad samtidigt som Pb-eleverna har begränsat med mat och förläggningsmateriel. Sammantaget är det ett rejält prov för de blivande korpralerna innan de placeras ut på Grundutbildningsbataljonen för att börja leda.

Foto: Anders Fall/Försvarsmakten

Högvakten binder samman generationer
11 oktober202212:47

Högvakten är en symbol för rikets försvar och en del av en lång svensk tradition.

Soldat på post
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Arméns musikkår hörs i Gamla stan. Det är tjockt med folk som trängs längs avspärrningen på Stockholms slotts inre borggård. Mitt på planen står en pluton från Luftvärnsregementet, väl inrättad och väntar på avlösning medan vakthavande major Andreas Stjernström från Lv 6 läser en historisk beskrivning för mängden mobilkameror i händerna på utländska turister. Det är en regelbunden turistattraktion när högvakten avlöses. Musikkårens marsch ekar högt mellan slottsväggarna när nästa högvaktspluton, taktfast går in.
Alla förband går högvakt. Både värnpliktiga och anställda soldater från Luftvärnsbataljonen bevakar Stockholm slott och Drottningholm i oktober. Löjtnant Ivar Eriksson står utanför vaktflygeln intill vattnet i förmiddagssolen. Det var en bra dag att stå vakt vi ett av Sveriges vackraste slott.
– Här på Drottningholm har högvakten funnits sedan 1981 som en del av bevakningen av Konungen så det är en del av vårt kulturarv som binder samman generationer. Det finns en stolthet i det, säger Eriksson.
Han är vaktchef och har 30 soldater med sig som bor i byggnaden bredvid. Utanför postverksamheten återhämtar sig soldaterna genom att sova, äta och umgås i de utrymmen som finns tillgängliga. Veckan har varit lugn. Det är mest turister som tittar på slottet. Då och då kan någon överträda reglerna genom att stå eller gå på fel ställe. Då säger högvakten till.
Annat är det på Stockholms slott där aktiviteten är mer intensiv berättar Kapten Jonas Berg. Han är vaktchef sedan en vecka tillbaka och redogör händelserna vad som hänt.
– Vi har haft tre kungliga audienser. I de här fallen var det nya diplomater som blir kallade till slottet. De hämtas vid utrikesdepartementet av Hovstallet och körs i kortege upp hit. Vi skyldrar då gevär, flaggar och hälsar på dem. Förutom det har vi haft bevakning i samband med en stor middag med människor som gjort bra saker för Sverige, säger Berg.
Men det sker även händelser av skarpare natur som en kväll då ett brandlarm utlöstes i en närliggande byggnad.
– Vi fick rycka ut och understöda räddningstjänsten med att mota bort folk och spärra av området så de kunde jobba, säger Berg innan det blir dags att göra sig klar för att bli avlöst. Strax ska en ny pluton från Luftvärnsregementet avlösa kapten Bergs vaktlag. En välförtjänt ledighet väntar.
 
 
 
 
 
 
 
Text: Anders Fall
Foto: Alexander Gustavsson
Lyckat attachébesök vid Halmstads garnison
29 september202213:01

I veckan har Halmstads garnison haft besök av tjugo försvarsattachéer och deras respektive. Besöket beskrivs som mycket lyckat av både besökare och arrangörer.

Försvarsattaché som deltog i besöket
Trots bitvis bistert väder blev attachébesöket vid Halmstads garnison uppskattat. Foto: Anders Fall/Försvarsmakten

– Attachébesök är viktiga för Sverige eftersom de är relationsbyggande. På samma sätt som vi tar emot andra länders attachéer vill vi ju att våra attachéer ska tas emot utomlands, säger garnisonschef överste Mikael Beck som var värd för besöket.


Tisdagen spenderade försvarsattachéerna på Luftvärnsregementet. De bjöds på presentationer om garnisonen och svenskt luftvärn. De förevisades också materiel.

Materielförevisningar skedde i mindre grupper med stora möjligheter att ställa frågor till Luftvärnsregementets personal som förevisade Eldenhet 98, Underrättelseenhet 23 och Luftvärnssystem 103/Patriot. Blandningen av frågor var stor.
– Hur länge har ni utbildas i USA, undrade en attaché.
– Är radarn sektoriell, undrade en annan.
– Har ni skjutit skarpt med Patriot, ville en tredje veta.

Alla fick svar på sina frågor av förevisande personal som visade på stor bredd i sina kunskaper.
– Hur går det till att flytta det här fordonet? Är det svårt? Härifrån ser det i alla fall väldigt långt ut. Har ni backkamera? frågade en av attachéerna.
– Det kan vara lite svårt ibland, men ja, det finns backkamera, svarade förevisaren.

Överste Li Ke från Kina är ny i Sverige och det var därför hans första besök på en svensk garnison. Han uppskattade informationen och förevisningen av materiel.
– Det är ett väldigt bra program som har tagits fram av den svenska Försvarsmakten. Besöket fördjupar vår förståelse för och kommunikation med den svenska Försvarsmakten, sa han.

Även kapten Victor Ozuna från Mexiko tyckte besöket startat bra.
– Det är intressant och väldigt informativt. Vi har fått mycket bra information som vi kan rapportera hem, sa han under tisdagens materielförevisning.

Under onsdagen fortsatte besöket på Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan Halmstad med presentationer om förbandens verksamhet och fordonsförevisning. Intresset var stort, och frågorna många, angående bland annat ledning och organisering av tekniskt stöd, besiktningsverksamhet och tekniskt underhåll i Försvarsmakten, men även Försvarsmaktens utbildningssystem, flexibelt lärande och personalförsörjning.


Överste Joakim Salonen från Finland, som tjänstgjort som attaché i Sverige sedan 2020, var mycket nöjd med besöket, som också bjöd på en stunds uppskattat samtal med den finländske elev som just nu genomför högre specialistofficersutbildning (HSOU) vid MHS H.
– Jag har själv arbetat med FISE (finskt-svenskt samarbete) sedan 2017 vilket ligger mig varmt om hjärtat. Besöket i sin helhet i Halmstad var väldigt intressant. Det är framförallt nyttigt för oss attachéer att lämna Stockholm en stund för att se och höra hur verksamheten ute i landet bedrivs nu när Försvarsmakten växer - hur politikernas beslut och tillskott av pengar omsätts på riktigt, sa han.

Utländska attachéers besök planläggs i en treårscykel av Högkvarteret, då det är vanligt att ett attachéförordnande är treårigt. Målsättningen är att attachéerna under den perioden ska ha besökt huvuddelen av Försvarsmaktens förband, liksom större myndigheter som samverkar med Försvarsmakten. Just nu är temat för besöken Försvarsmaktens tillväxt i olika perspektiv som till exempel personal och materiel.
– Sverige har 50 attachéer från 40 olika länder. Det finns de som är nära samarbetspartners, de som är intresserade av att köpa försvarsmateriel och de som är intresserade av vilka förmågor vi har. Så syftet med besöken är tredelat. Vi vill visa för våra partners att tillväxten går som den ska, vi vill framhäva svensk försvarsindustri och slutligen vill vi för de vi inte står så nära uppnå tröskeleffekt och visa ett trovärdigt försvar så att det är det de skriver om i sin veckorapport hem, berättar Försvarsmaktens protokollchef major Ulrik Hansson-Mild.

Han tycker att besöket i Halmstad varit lyckat och att alla inblandade gjort bra ifrån sig. De frågor som har varit mest diskuterade är Försvarsmaktens tillväxt, Sveriges Nato-ansökan och svensk politik.

Besöket avslutades med en svensk fika och många hjärtliga tack från alla inblandade.
– Tack för er tid här i Halmstad. Ni är varmt välkomna tillbaka när som helst även om jag skulle rekommendera er att komma under sommaren nästa gång, sa garnisonschefen innan gästerna lämnade garnisonen i blåst och regn.

Text: Jessica Krantz och Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Anders Fall och Christian Lövgren/Försvarsmakten

 

Gemensam värdegrund skapar bra soldater
19 augusti202210:15

– Det finns inget motsatsförhållande i att vara en grym krigare och att bemöta andra med respekt, säger regementschef överste Mikael Beck och blickar ut över hundra värnpliktiga i Luftvärnsregementets aula. Ämnet för dagen är Försvarsmaktens värdegrund.

Regementsförvaltare Fredrik Finér och regementschef Mikael Beck. Foto: Anders Fall/Försvarsmakten

Regementschefen genomför tillsammans med regementsförvaltare Fredrik Finér värdegrundsutbildning med alla värnpliktiga och alla anställda vid Luftvärnsregementet. För de värnpliktiga blir det en introduktion som de ska jobba vidare med på plutons- och kompaninivå.

Försvarsmaktens värdegrund, uppförandekod och den militära professionen är några av byggstenarna i ett schysst förhållningssätt mot varandra. Lagar och regler är andra.
– Våra olikheter gör oss bättre och Försvarsmakten har nolltolerans mot diskriminering. Vi tar itu med allt som upplevs som diskriminering och agerar kraftfullt, säger Fredrik Finér.

Mikael Beck understryker att det är särskilt viktigt att ta tag i problem tidigt och att alla har ett ansvar att agera och säga ifrån om någon uppför sig dåligt.
– Hjälp varandra att bli goda kamrater och bättre soldater! Då får ni alla en bättre tid här, säger han.
Det är gruppens resultat som räknas och alla måste kunna lita på varandra.
– Grunden för allt vi gör är väpnad strid. Ytterst handlar det om att någon gång kan ni ligga bredvid varandra i en skyttegrop. Då måste ni kunna samarbeta och lita på varandra. Det samarbetet och förtroendet bygger ni nu under värnplikten, säger Mikael Beck.  

Alice Tufvesson och Hugo Andersson är två av de värnpliktiga som deltagit i det första utbildningspasset. De är båda överens om att det är viktigt att lyfta frågor om likabehandling och värdegrund tidigt.
– Det handlar mycket om sunt förnuft, att behandla alla bra och med respekt, säger Hugo Andersson.
Alice Tufvesson håller med och säger att de redan pratat en del om frågorna sedan hon ryckte in.
– Det svåraste är nog att säga till direkt och att veta vad som är dåligt i det sammanhanget, säger han.
– Det är svårt i början innan man lärt känna alla. Det är en stor omställning och en ovan situation, säger hon.

Hugo Andersson och Alice Tufvesson. 
Luftvärnsregementet
Fakta Luftvärnsregementet
  • Förkortning: Lv 6
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 650
Så har vi räknat
Karta