Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norrbottens regemente är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Bland våra uppdrag finns att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och till en jägarbataljon.

Chef för Norrbottens regemente är överste Jonny Lindfors, han tillträdde som chef den 1 oktober 2018 och är den 75:e chefen sedan 1624.

Arméns jägarbataljon finns i Arvidsjaur. Deras uppgift är att bedriva strid och spaning i svåra terräng- och klimatförhållanden. De är särskilt utbildade för att utföra uppdrag även bakom fiendens linjer. Bataljonen har varit insatt i olika operationer i såväl i Sverige som utomlands.

De mekaniserade bataljonerna färdas i pansarfordon och bandvagnar. Fordonen gör förbanden mångsidiga – de kan snabbt röra sig framåt samtidigt som de har stor eldkraft. Bataljonerna kan föra strid mot alla typer av motståndare i alla typer av miljöer.

På regementet finns även Tredje brigadstaben och Försvarsmaktens vinterenhet. Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Stabens uppgift är att leda en brigad bestående av delar av arméns förband, i kris och krig. Försvarsmaktens vinterenhet ansvarar för att Försvarsmakten har utrustning, metoder och kunskap för att kunna verka under vintertid.

Notiser

Olycka under utbildning
20 augusti202012:51

En värnpliktig vid Norrbottens regemente skadades i samband med utbildning i närkamp i mitten av augusti. Under ett moment föll rekryten till marken och fördes till sjukhus för kontroll.

Det visade sig att rekryten fått en ligamentsskada. Enligt läkarna kommer rekryten troligen inte att få långvariga men. Dock behöver rekryten bära stödkrage en tid, varvid denne tyvärr inte kan slutföra värnpliktstjänstgöringen.

Frågor om händelsen hänvisas till: info@mil.se

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Personal: 800
Så har vi räknat
Armens jägarbataljon genomför övningar i Kablafjällen norr om Kvikkjokk.

Cold Response 2020

Övning Cold Response 2020 genomförs 2-18 mars i Nordnorge. Övningen har drygt 16 000 deltagare från tio nationer varav omkring 350 svenska soldater och officerare. Huvuddelen av de svenska deltagarna är personal ur 193:e  jägarbataljonen från Arvidsjaur.

Läs mer om övningen

Vintersol 2020

Vintersol 2020 är årets slutövning för förbanden i norra Sverige som pågår den 9 - 26 mars.

Deltagande förband:
Norrbottens regemente, Artilleriregementet och Helikopterflottiljen.

Kontakt:
info-i19@mil.se

Läs mer om övningen
Mål och vision 2020

Ladda ner och läs vår
mål- och visionsfolder:
I 19 Mål och vision 2020

Karta