Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norrbottens regemente är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Bland våra uppdrag finns att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och till en jägarbataljon.

Arméns jägarbataljon finns i Arvidsjaur. Deras uppgift är att bedriva strid och spaning i svåra terräng- och klimatförhållanden. De är särskilt utbildade för att utföra uppdrag även bakom fiendens linjer. Bataljonen har varit insatt i olika operationer i såväl i Sverige som utomlands.

De mekaniserade bataljonerna färdas i pansarfordon och bandvagnar. Fordonen gör förbanden mångsidiga – de kan snabbt röra sig framåt samtidigt som de har stor eldkraft. Bataljonerna kan föra strid mot alla typer av motståndare i alla typer av miljöer.

På regementet finns även Tredje brigadstaben och Försvarsmaktens vinterenhet. Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Stabens uppgift är att leda en brigad bestående av delar av arméns förband, i kris och krig. Försvarsmaktens vinterenhet ansvarar för att Försvarsmakten har utrustning, metoder och kunskap för att kunna verka under vintertid.

Vid I 19 finns den regionala staben för Militärregion nord som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen överste Ulf Siverstedt är chef Militärregion nord, som bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället i Militärregion nord. Läs mer på sidan Militärregioner.

Notiser

Tillbud vid vinterutbildning
12 januari201815:20

Natten till fredag 12 januari, under ett fältdygn i samband med vinterutbildning i Arvidsjaur, ådrog sig en belgisk soldat kylskador på händerna. Soldaten är omhändertagen av svensk medicinsk personal.

Sök kurser hos Försvarsmaktens Vinterenhet
12 december201713:52

Förmågan att kunna verka i vintermiljö är högt prioriterat inom Försvarsmakten, inte minst inför Arméövning 19. Försvarsmaktens Vinterenhet erbjuder under våren följande kurser:

FORTSÄTTNINGSKURS VINTER (TIDIGARE ÖVNINGSLEDARE VINTER)
MAVFK747VE05

Omfattning: 81h under 9 dagar innehållande 3 övningsdygn. Genomförs under vecka 812–813.
Målgrupp: Kursen vänder sig till utbildare och chefer upp till kompani motsv. som ska planera, leda och genomföra grundläggande vintertjänst. Kursen vänder sig även till Hemvärnet och frivilligrörelsen.
Syfte: Ge förmåga att planera, leda och genomföra grundläggande vinterutbildning.
Kursansvarig: Försvarsmaktens Vinterenhet.
Övrigt: Kursen genomförs i Arvidsjaur.
Ansökan: Genom PRIO.

 

FÖRDJUPNINGSKURS VINTERSTRID
MAVFÖ747VE06

Omfattning:
110h under 10 dagar. Genomförs under vecka 808–809.
Målgrupp: Kursen vänder sig till utbildare och chefer upp till kompani motsv. Kursen vänder sig även till Hemvärnet.
Syfte: Få fördjupade kunskaper och förmåga att kunna utbilda och leda enskild soldats-, grupps- och plutons strid med visst stöd av fältarbeten under vinterförhållanden och i subarktisk miljö.
Kursansvarig: Försvarsmaktens Vinterenhet.
Övrigt: Kursen genomförs i Boden
Ansökan: Genom PRIO.

Regementschef Mikael Frisell får nytt uppdrag
1 november201712:21

Överbefälhavaren har beslutat att befordra överste Mikael Frisell till brigadgeneral från och med den 1 januari 2018. Inriktningen är att han placeras vid Försvarets materielverk som chef för system- och produktionsledningen armé förband, med ansvar för utveckling och anskaffning av materiel till arméns förband

Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

När det gäller Mikael Frisells efterträdare som regementschef  finns det en inriktning, men det formella beslutet är ännu inte fattat. Samma gäller befattningen som chef för militärregionen. Planen är att efterträdarna ska tillträda de nya befattningarna den 1 januari 2018 och mer information lämnas så fort de formella besluten är fattade.

Tillbud under övning
30 oktober201715:53

I samband med vård efter en hemvärnsövning på Lombens skjutfält i helgen avlossades under söndagsförmiddagen ett vådaskott med en pistol 88.

Kulan träffade ingen person. Medarbetare som kan ha utsatts för buller fick omedelbart omhändertagande av medicinsk personal och har genomfört hörselkontroll under måndagen.

En anmälan är upprättad och händelsen kommer att utredas.

Tillbud vid nödluftutbildning
17 september201712:59

En soldat vid I 19 deltog under lördagen i en utbildning i uppstigning med nödluft-tub i bassäng med maximalt dykdjup på 1,5 meter. Under momentet drabbades soldaten av symptom som gjorde att denne fick hjälpas upp från bassängen.

Instruktörerna på plats vidtog direkta åtgärder samt tillkallade dykläkare och ambulans som snabbt var på plats. Soldaten fördes till sjukhus, fick ett snabbt omhändertagande och har fått behandling som gjort att symptomen försvunnit.
– Instruktörerna har agerat mycket professionellt. Utan deras initiala insats hade det blivit större konsekvenser för den drabbade, säger dykläkaren Helena Stjärnholm.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Yrkesofficerare: 489
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 402
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 512
  • Civilanställda: 116
  • Reservofficerare: 683
Så här har vi räknat
Karta