Andra pansarskyttekompaniet slår till mot fiendestyrkan på sågverksområdet.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
BARDUFOSS 20110326
Jägarskvadronen från Arméns jägarbataljon omgrupperar på skoter. Cold Challenge 11 är norska Försvarsmaktens slutövning i vintermiljö. Cirka 4700 norska soldater samt 150 svenskar deltar i övningen. Foto: Torbjörn F Gustafsson/InfoS/Försvarsmakten.
Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 under Cold Response 2014.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 ur Norrbottens pansarbataljon under övning Cold Response 2014.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En av plutonerna under framryckning mot nästa anfallsmål.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norrbottens regemente är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Bland våra uppdrag finns att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och till en jägarbataljon.

Chef för Norrbottens regemente är överste Nils Johansson, han tillträdde som chef den 18 januari 2021 och är den 76:e chefen sedan 1624.

Arméns jägarbataljon finns i Arvidsjaur. Deras uppgift är att bedriva strid och spaning i svåra terräng- och klimatförhållanden. De är särskilt utbildade för att utföra uppdrag även bakom fiendens linjer. Bataljonen har varit insatt i olika operationer i såväl i Sverige som utomlands.

De mekaniserade bataljonerna färdas i pansarfordon och bandvagnar. Fordonen gör förbanden mångsidiga – de kan snabbt röra sig framåt samtidigt som de har stor eldkraft. Bataljonerna kan föra strid mot alla typer av motståndare i alla typer av miljöer.

På regementet finns även Tredje brigadstaben och Försvarsmaktens vinterenhet. Tredje brigadstaben är ett av I 19:s insatsförband. Stabens uppgift är att leda en brigad bestående av delar av arméns förband, i kris och krig. Försvarsmaktens vinterenhet ansvarar för att Försvarsmakten har utrustning, metoder och kunskap för att kunna verka under vintertid.

Notiser

Medarbetare anmäld till personalansvarsnämnden
27 april202111:28

Chefen för Norrbottens regemente har gjort en anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN. Det handlar om en medarbetare som erkänt sig skyldig till, och dömts för grov trolöshet mot huvudman.

Även om brottet inte är direkt riktat mot Försvarsmakten, anser regementschefen att agerandet visar på stora brister i lojalitet och ansvarstagande, vilket gör det svårt för honom att lita på medarbetaren.

Regementschefen vill därför att FPAN prövar om medarbetaren ska skiljas från sin anställning.

Nils Johansson tar befälet
19 januari202108:36

Nu har överste Nils Johansson tagit över som chef för Norrbottens regemente, I 19, och Bodens garnison. Under måndagen den 18 januari genomfördes en avskalad men värdig ceremoni där överste Jonny Lindfors lämnade över befälet till sin efterträdare.

Arméchefen Karl Engelbrektson överlämnar regementsfanan till överste Nils Johansson. Foto: David Carr/Försvarsmakten

På plats fanns arméchefen som Karl Engelbrektson som tackade överste Lindfors för åren på I 19.
– Du har bidragit med att sätta I 19 i ett större sammanhang, både inom Försvarsmakten men även i den subarktiska regionen där vi tyvärr har sett ett försämrat säkerhetsläge.

Ceremonin, som fick anpassas rejält med anledning av pandemin, blev mindre än brukligt. Karl Engelbrektson valde att citera Bodensonen Peter Englund då han betonade vikten av att ändå genomföra ceremonin.
– Ett liv i traditionslöshet underblåser illusionen att man själv är världens mitt, att världen förändras med dig och för dig, motståndslöst. Traditioner påminner oss om att så inte är fallet. För traditionen säger att världen förblir medan du förändras, medan du drar vidare och efter att du dragit vidare.

Det nya chefsjobbet innebär en ny grad för Nils Johansson som befordrades till överste i samband med ceremonin.

Efter ceremonin hölls en enklare mottagning där ett fåtal besökare överlämnade gåvor och lyckoönskningar till den tillträdande och avträdande regementschefen. I samband med det avtäcktes det nya chefsporträttet på överste Jonny Lindfors.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
  • Personal: 800
Så har vi räknat
Stridsfordon 90 ur Norrbottens pansarbataljon under övning Vintersol.

Övning Vintersol 2021

Vintersol 2021 är årets slutövning för förbanden i norra Sverige som pågår den 15-28 mars.

Deltagande förband:
Norrbottens regemente, Artilleriregementet och Markstridsskolan.

Läs mer om övningen
Karta