Armén 500 år - Boden.
Under 2023 kommer större event och evenemang genomföras med anledning av Armén 500 år, bland annat en budkavle genom landet. Budkavlen går genom Sverige under maj och juni månad. Start i Kiruna den 1:a maj och avlämning den 17:e juni vid Karlberg i Stockholm. Kortare filmer kopplade till stoppen och resvägen publiceras i kontinuerligt i Försvarsmaktens kanaler. Arméns budkavle passerade låset i norr, Boden fästning, och de förband som varit verksamma i området den 3 maj. Foto: Försvarsmakten
Under skjutperioden på Tåme skjutfält fick eleverna öva skarpskjutning med vagnarna. Både från stridsställningar och under framryckning.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Andra pansarskyttekompaniet slår till mot fiendestyrkan på sågverksområdet.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Granatkastarpansarbandvagn 90.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 under Cold Response 2014.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
HALT, ELD, RÖK, BAKÅT!  Den grundläggande vagnsutbildningen för rekryterna som utbildas på stridsfordon 90 har nu genomfört sin första skarpskjutningsperiod på Tåme skjutfält.
Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
En av plutonerna under framryckning mot nästa anfallsmål.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Tomi Kovero har genomgång med rekryterna inför dagens skjutningar.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.

Chef för Norrbottens regemente är överste Nils Johansson. Johansson tillträdde som chef den 18 januari 2021 och är den 76:e chefen sedan 1624.

I 19:s viktigaste uppgift är att producera krigsförband till Norrbottensbrigaden. Regementet kommer i framtiden att utbilda, vidmakthålla, förrådsställa och mobilisera två pansarbataljoner, en mekaniserad bataljon, en ingenjörbataljon, en underhållsbataljon samt flera fristående kompanier inom olika funktioner. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.

På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.

Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Kalix, Tåme, Härnösand och Östersund
  • Personal: 750
Så har vi räknat