Under skjutperioden på Tåme skjutfält fick eleverna öva skarpskjutning med vagnarna. Både från stridsställningar och under framryckning.
Under skjutperioden på Tåme skjutfält fick eleverna öva skarpskjutning med vagnarna. Både från stridsställningar och under framryckning.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Andra pansarskyttekompaniet slår till mot fiendestyrkan på sågverksområdet.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Granatkastarpansarbandvagn 90.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 under Cold Response 2014.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
HALT, ELD, RÖK, BAKÅT!  Den grundläggande vagnsutbildningen för rekryterna som utbildas på stridsfordon 90 har nu genomfört sin första skarpskjutningsperiod på Tåme skjutfält.
Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
En av plutonerna under framryckning mot nästa anfallsmål.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Tomi Kovero har genomgång med rekryterna inför dagens skjutningar.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Norrbottens regemente är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.

Chef för Norrbottens regemente är överste Nils Johansson. Johansson tillträdde som chef den 18 januari 2021 och är den 76:e chefen sedan 1624.

Regementets viktigaste uppgift är att producera krigsförband till Norrbottensbrigaden. Regementet kommer i framtiden att utbilda, vidmakthålla, förrådsställa och mobilisera två pansarbataljoner med stridsvagn 122 och stridsfordon 90, en mekaniserad bataljon med stridsfordon 90 samt ytterligare två bataljoner och sju fristående kompanier. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men ska vara specialiserad för den subarktiska miljön.

På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga. Enheten verkar från två platser: Boden och Arvidsjaur.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
  • Förkortning: I 19
  • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Kalix, Tåme, Härnösand och Östersund
  • Personal: 750
Så har vi räknat
Karta