Hemvärnets stridsskola utbildar hemvärnets chefer i strid och ledarskap. Vi utvecklar taktik, metodik och stridsteknik för hemvärnsförbanden. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av ny utrustning, nya utbildningsmetoder, kvalitetsuppföljning av rekrytering och all utbildning riktad mot hemvärnsförband.

Notiser Från Hemvärnets stridsskola

Utbildningsgrupperna tillförs nya lastbilar
28 april202010:49

Ett större antal nya lastbilar av modell Scania P310B4x2NA, eller skåpbil 8T, tillförs nu utbildningsgrupperna inom samtliga militärregioner i Försvarsmakten.

Chefen armémateriel, brigadgeneral Mikael Frisell och Rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg framför en av utbildningsgruppernas nya lastbilar. Foto: Erica Dahlquist/Försvarsmakten

– Genom att vi nu tillför ett antal lastbilar till utbildningsgrupperna inom alla militärregioner, stärker vi logistikfunktionen på ett bra sätt, säger rikshemvärnschefen, generalmajor, Stefan Sandborg.

– Det här är ett viktigt tillskott och ett steg i rätt riktning, säger chefen för armémateriel, brigadgeneral Mikael Frisell . Vi har fått igång en bra dialog och process mellan Hemvärnet och FMV (Försvarets materielverk) som syftar till att förse Hemvärnet med ny materiel. Det är ett samarbete som vi fortsatt ska utveckla och förstärka.

Kronprinsessan tackar Hemvärnet
20 mars202014:48

Rikshemvärnschefen vidarebefordrar en hälsning från Kronprinsessan till alla hemvärnssoldater.

Kronprinsessan besöker delar av de svenska specialförbanden. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

– Kronprinsessan Victoria ringde i går kväll upp mig för att informera sig om Hemvärnets stöd och aktiviteter kopplat till de påfrestningar Sverige utsätts för med anledning av coronaviruset. Kronprinsessan utryckte sitt och familjens stora stöd och beundran för det ni, alla hemvärnssoldater, bidrar med i stöd till samhället. Ni gör verkligen skillnad, säger rikshemvärnschefen Stefan Sandborg.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria besöker regelbundet Försvarsmaktens verksamhet och är ordförande i Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond som stödjer frivillig försvarsverksamhet. 

Södertälje lämplig övningsmiljö för Hemvärnet
27 februari202013:16

Igår avslutades två kurser för pluton- och kompanichefer på Hemvärnets stridsskola (HvSS) i Vällinge, söder om Stockholm. Kurserna genomfördes under tio dygn och delvis tillsammans för att eleverna skulle få öva så verklighetstroget som möjligt. Övningarna ägde rum inne i Södertälje, en av Sveriges äldsta städer med ca 100 000 invånare, stora industrier, många sjöar och flera naturreserverat.

Hemvärnet övar i Södertälje
Elever från plutonchefskurs och kompanichefskurs på Hemvärnets stridsskola rekognoserar inne i Södertälje från stadshusets tak. Foto: Janett Broms/Försvarsmakten

Eleverna som kom från hela landet fick på kursen blanda teori på skolan med praktiska övningar såsom rekognosering i terräng och spel i urban miljö i Södertälje.

Kapten Thomas Skagerberg är en av HvSS kurschefer och ansvarade för kursupplägget:

– Södertälje är en mycket lämplig urban miljö att öva i. Det är en strategisk knutpunkt med järnväg, sjöfart, vägtrafik och flera broar. Här får grupperna öva skydda och bevaka stadshuset och två av broarna. Uppgiften att skydda är den högre nivån då vi förhindrar åverkan och när vi bevakar ligger fokus på att försvåra sabotage. En del av övningen är att växla mellan de två lägena.

Inne i stadshuset blev kompanicheferna orienterade av personal från Södertälje kommun. Åke Martinsson, kommunens säkerhetsskyddschef, gav eleverna en övergripande bild av bland annat kommunens geografi, transporter och civila försvarsuppdrag. Därefter var det elevernas tur att ställa frågor för att på ganska kort tid bilda sig en uppfattning om läget och hur de skulle kunna genomföra sina uppdrag.

Anita Persson är ställföreträdande kompanichef på Värmlands hemvärnsbataljon och har varit i Hemvärnet sedan 2005:

– Det gäller att snabbt skaffa sig en överblick på funktioner, verksamhet, befintligt skydd, logistik och samverkansmöjligheter. Det som är speciellt med Södertälje är ju kombinationen av tunga och farliga transporter både till sjöss och på land som vi behöver få grepp om. Därefter tar vi det praktiska med bland annat energiförsörjning, sjukhus och förläggningsplats.

Vad tar då eleverna med sig efter tio dagars utbildning? Andreas Zetterberg är plutonchef på Värmlandsbataljonen och har varit med i Hemvärnet i elva år:

– Efter en sådan här kurs kommer jag hem med många kunskaper och verktyg till mitt förband och blir en bättre ledare i stridsmiljö gentemot min pluton. I vår är vi med på försvarsmaktsövningen Aurora och det ska bli kul att omsätta det vi övat i ett större sammanhang. Guldkanten på den här kursen var förstås när överbefälhavaren körde förbi och gjorde ett spontanbesök under ett av våra övningstillfällen. Han berättade hur stolt han var över Hemvärnet och tackade oss för vårt fina arbete. Jag är  med i Hemvärnet för att jag vill göra en insats och hjälpa till i samhället och att få beröm direkt från ÖB är värt hur mycket som helst!

Fruktsamt arbete på skolan
19 december201911:08

Att plantera ett äppelträd i avgående skolchefs namn har länge varit en tradition på Hemvärnets stridsskola. Träden bidrar till skolans vackra utemiljö och uppskattas av elever, personal och besökare.

Plantering av äppelträd på Hemvärnets stridsskola
Hanna Viberg, Henrik Borelius och Reijo Frisk planterar ett nytt äppelträd på Hemvärnets stridsskola. Foto: Janett Broms/Försvarsmakten

Några av skolans äppelträd gick under hösten i graven och ersattes med sorterna Guldborg, Belle de Boskoop och Rött ananasäpple.

Hanna Viberg är skolans trädgårdsmästare och ansvarar för planering och skötsel av skolans många gröna ytor:

– Jag har valt äppelsorter med anor från 1800-talet; de passar i vår miljö. De nya äppelträden har odlats på friland i sju års tid och pryder nu sin plats framför slottet på skolan. Det är optimalt att plantera träden under hösten då de gått i vintervila. Då hinner de sätta sig ordentligt till våren när de börjar etablera sina rötter. I vinter kommer vi att skicka ympris från några av skolans äldsta äppelträd till Julita äppelgenbank. De kommer i sin tur att ympa in dem på nya ungträd åt oss och dessa kommer sedan att stå på uppdrivning här hos oss på skolan.

Här samlas läkare, pukslagare och hundförare
13 december201913:55

Att tjänstgöra i Hemvärnet innebär personlig utveckling, stort eget ansvar och en unik gemenskap. Hemvärnets stridsskola är stolta över uppdraget att utbilda och träna chefer och specialister; människor med olika yrken och bakgrunder från hela landet. Nu är kursutbudet för nästa år klart.

Hemvärnets stridsskola stöttar utveckling och tillväxt för att möta Hemvärnets framtida behov. I den nya kurskatalogen hittar du utbildningar för chefer, instruktörer och musiker. Det finns också en lång rad specialistutbildningar som till exempel säkerhetstjänst, ungdomsledare, skarpskytt och kvartermästare. Lärarna är officerare från hela landet och alla försvarsgrenar. 

Flera av kurserna är öppna för dig som är anställd inom Försvarsmakten eller är medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Här hittar du kurskatalogen för 2020 med samtliga 68 kurser

Spåra i snön
6 december201915:18

Från Svalöv i syd till Luleå i norr kom 16 hundförare för att delta på specialistutbildningen för hundförare. Kursen pågick i fyra dagar och arrangerades av Hemvärnets stridsskola och Svenska brukshundsklubben.

Hundförarutbildning på Hemvärnets stridsskola
Instruktör och kursdeltagare på specialistutbildning för hundförare, Hemvärnets stridsskola november 2019. Foto: Janett Broms/Försvarsmakten

Hundförarutbildningen utgör den tredje och avslutande delen för specialistutbildningen. För att delta på utbildningen krävs det att man först gått grundläggande soldatutbildning eller motsvarande samt en speciell patrullhundsutbildning.

Patricia Lantz från 47:e hemvärnsbataljonen på Södra skånska regementet berättar:

– Den här tredje kursen knyter så att säga ihop säcken för oss. Det är en koncentrerad kurs med mycket som ska gås igenom på bara fyra dagar men det är otroligt givande. Det är bra att vi har instruktörer som är hundförare och andra som är gruppchefer; då får vi oss tills livs alla delar.

På andra kursdagen tränade gruppen på att spåra. Det skedde i första snön på ett av skolans fält som vetter ner mot Mälaren. Gruppchefen ledde övningen tillsammans med schäfern Yango och hans hundförare. Övriga elever agerade skyttesoldater. Övningen gick ut på att tolka hundens signaler då den spårar på marken, lyssnar och känner vittring i luften. Störande moment i omgivningen såsom rådjur, bilar och andra hundar gjorde övningen än mer realistisk.

 

Samarbete över gränserna i unik chefskurs
29 november201911:57

I slutet av november arrangerade Hemvärnets stridsskola årets upplaga av Nordisk chefskurs; ett erfarenhetsutbyte mellan Danmark, Norge och Sverige. Med fokus på ledarskap syftar kursen till att utveckla förståelsen för de tre ländernas system och synsätt samt bygga tilltro över gränserna. Nytt för i år var att Polisen deltog i undervisningen.

Nordisk chefskurs med elever från Danmark, Norge och Sverige. Foto: Janett Broms/Försvarsmakten

Kursveckan startar med en ledarskapsdag med teorigenomgångar och analys av det egna ledarbeteendet. Under de följande dagarnas taktiska bedömanden görs inspel som på olika sätt berör ledarskapets komplexitet, såsom ledarskap under svåra situationer, målstyrning kontra uppdragstaktik, värdegrundsbrott och behovet av snabba beslut. Kursen hålls varje år och roterar mellan länderna. Nästa år är det Norges tur att stå som värd.

Polisen deltog för första gången

Polisens deltagande på kursen var så pass uppskattat att det med all sannolikhet blir ett stående inslag även fortsättningsvis. David Lagerhorn, polis och lärare på polisutbildningen på Södertörns högskola var med hela veckan för att dela med sig av sina kunskaper kring ledarskap i svåra situationer:

– Jag känner väl till Hemvärnets stridsskola eftersom vi har använt oss av området i polisutbildningen. Det faktum att Hemvärnet och vi inom Polisen lägger upp våra utbildningar på samma sätt är betryggande eftersom vi i ett krisläge är fler som kan lösa uppdrag på samma sätt. Jag har lärt mig så otroligt mycket under veckan och upplever att jag blir en bättre lärare.

Röster om kursen

”En veckas professionell team-building där vi bygger tilltro till varandra och mellan länderna.”

”Kursen stärker våra möjligheter att agera tillsammans i händelse av kris.”

”Bra inblick i och förståelse för hur vi löser uppgifter i de respektive länderna.”

Hemvärnets stridsskola
Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HVSS
  • Ort: Vällinge
  • Personal: 50
Så har vi räknat
Karta
Lediga tjänster

Till våra lediga tjänster.

Välkommen med din ansökan!