Hemvärnets stridsskola utbildar hemvärnets chefer i strid och ledarskap. Vi utvecklar taktik, metodik och stridsteknik för hemvärnsförbanden. Dessutom ansvarar skolan för utveckling av ny utrustning, nya utbildningsmetoder, kvalitetsuppföljning av rekrytering och all utbildning riktad mot hemvärnsförband.

Notiser Från Hemvärnets stridsskola

Chefsöverlämning på HvSS
12 januari201812:47

Torsdagen den 14 december lämnade överste Björn Olsson över fanan efter sju år som chef, och är därmed den som har suttit näst längst tid som skolchef. Ceremonin genomfördes på ett minnesvärt sätt med trumma och trumpet i skenet av eldar och marschaller med representanter från rikshemvärnsavdelningen och personalen på skolan.

Överlämning av Hemvärnets stridsskolas fana i samband med chefsbytet. Foto: Leah Jorsell/Försvarsmakten

Ceremonin leddes av Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg som i sitt tal passade även på och tackade Björn för sitt arbete och engagemang under sina år på HvSS.

Du har med din starka personlighet, tydliga ledarskap och gedigen erfarenhet varit och är en stor tillgång för organisationen. Du har personligen engagerat dig i all hemvärnsverksamhet på ett positivt och framgångsrikt sätt och du har uppnått mycket goda resultat, sa han.

Under sitt tal påpekade rikshemvärnschefen även den utveckling som Hemvärnets stridsskola har gjort de senaste sju åren. Att skolan har genomfört sin största reformering sedan 1940, nya utbildningar har sjösatts, elevantalet har ökat, kvalitén i verksamheten har ökat, samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna har utvecklats, och att det är eftertraktat att vara elev på HvSS.

Att HvSS bildade den centrala punkten för den här verksamheten är fullständigt glasklart, men utan din och personalens åtagande skulle det inte vara möjligt, därför vill jag tacka er för den verksamheten som ni genomför här på skolan. Och jag vill särskilt uttrycka mitt högst personliga tack till dig Björn för det sättet du har stöttat mig. Tack och lycka till med kommande uppdrag, sa Roland Ekenberg.

Björn Olsson har nu gått i pension men blir kvar inom myndigheten med andra uppdrag som innebär en internationell tjänstgöring i Somalia.

Jag kommer att sakna mitt jobb, den vackra platsen och framför allt min personal. Men efter drygt 42 år i uniform är jag redo att ta steget mot pensionen, sa Björn Olsson.

Nu har överstelöjtnant Claes Alsteryd tagit över som tjänsteförrätande chef för HvSS fram till den 1 mars tills den nye chefen överste Jonas Karlsson är på plats.

Hemvärnets stridsskola
Fakta Hemvärnets stridsskola
  • Förkortning: HvSS
  • Ort: Vällinge
  • Yrkesofficerare: 23
  • Civilanställda: 15
Så här har vi räknat
Karta