"Vita praeponitur" är latin och betyder livet främst och det är Försvarsmedicincentrums (FömedC) motto. Ledstjärnan för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård är respekten för människovärdet och synen på varje individ som oersättlig.

För oss på Försvarsmedicincentrum innebär det att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård som är väl utrustade, utbildade och förberedda för att klara sina uppgifter. Det övergripande målet är att reducera det fysiska och psykiska lidandet till ett minimum.

Vår personal utgörs av officerare, civila specialister (som bland annat läkare och sjuksköterskor), gruppbefäl, soldater och reservofficerare. Hos oss arbetar både heltids- och deltidsanställd personal. Uppdraget är att rekrytera, utbilda och utveckla Försvarsmaktens medarbetare, såväl vid förebyggande hälsovård som vid fysiskt och psykiskt omhändertagande, liksom för utveckling av och försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel.

Enhetens övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård av skottskador under strid.

Det finns två sjukhuskompanier på Försvarsmedicincentrum och det finns även cirka 2 000 hemvärnssoldater knutna till Försvarsmedicincentrum som verkar i Göteborg och Sjuhäradsbygden.

Försvarsmedicincentrum är placerat i Göteborg, med en sektion i Linköping.

Notiser från FömedC

Olycka på Göteborgs garnison - uppdaterad 8/3
7 mars202018:59

Lördagen den 7 mars vid cirka 15-tiden gick ett vådaskott av under vapenvård efter en hemvärnsövning. Två skadade hemvärnssoldater fördes med ambulans till Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Den person som avlossade skottet blev skadad i handen och samma skott träffade även en kamrat i benet. Personerna var vid medvetande och kontaktbara vid avtransporten till sjukhuset.

De övriga personerna i gruppen har fått krisstödshjälp och behandling för bullertrauma.

Personen med handskadan fick senare lämna sjukhuset vid 18-tiden.

Händelsen utreds som en arbetsplatsolycka av polisen.

Uppdatering 8/3

Personen som skottskadades i benet är opererad med bra resultat. Personen är kvar på Sahlgrenska universitetssjukhuset för observation och behandling.

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
  • Personal: 400
Så har vi räknat

Prova-på-kursen-48H

Försvarsmedicincentrums prova-på-kurs "48H" genomförs två gånger per år.

Läs mer om kursen
Karta