Jämtlands fältjägarkår

Jämtlands fältjägarkår i Östersund är en del av Västernorrlands regemente (I 21).

Jas 39 Gripen från Norrbottens flygflottilj under flygverksamheten i nedre Norrland 22 januari 2020
Inflygning mot Åre Östersund flygplats
Jas 39 Gripen från Norrbottens flygflottilj under flygverksamheten i nedre Norrland 22 januari 2020
Inflygning mot Åre Östersund flygplats
Försvarsmakten etablerar sig återigen i Östersund i och med återetableringen av Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår. Foto: Försvarsmakten

Jämtlands fältjägarkår utbildar en lokalt rekryterad infanteribataljon.

Vad gäller slutlig lokalisering är Försvarsmakten och Fortifikationsverket överens om att det alternativ som har bäst förutsättningar för framtida tillväxt i Östersund är området i anslutning till Torråsen. 

Västernorrlands regemente - I 21
Fakta Västernorrlands regemente - I 21
  • Förkortning: I 21
  • Ort: Sollefteå och Östersund
  • Personal: 137
Så har vi räknat